Geen objecten gevonden

Eerste stap in herontwikkeling Wheermolen-Oost

Publicatiedatum: 23-01-2017

PURMEREND - Woningcorporatie Intermaris gaat de komende jaren flink aan de slag in de Purmerendse wijk Wheermolen-Oost. Twaalf galerij- en laagbouwflats met in totaal 872 woningen langs en bij de Ringvaart zijn sterk verouderd. Intermaris wil de flats eigentijds, energiezuinig en betaalbaar maken.

Het gaat om een omvangrijke vernieuwingsoperatie waarbij de gevolgen voor bewoners ingrijpend zijn. Hoe de vernieuwing er precies uit komt te zien, is nog niet in detail bekend. Daarvoor is nader onderzoek nodig en overleg met gemeente en bewoners. Na de vernieuwing moet Wheermolen-Oost weer een aantrekkelijke wijk worden waar bewoners trots zijn op hun woning, kinderen fijn en veilig kunnen buitenspelen en buren prettig samen leven.

Urgentie is hoog
Een grondige aanpak van het Ringvaartgebied in Wheermolen-Oost is nodig. Dat blijkt uit het technische onderzoek van de twaalf flats die zijn gebouwd tussen 1969 en 1971 jaar. Het gaat om vier galerijflats van elf verdiepingen hoog en acht lage galerijflats zonder lift met maximaal vier verdiepingen. Ook onderzoek in 2011 naar de woonbeleving bevestigt dat er echt iets moet gebeuren. Veel gehoorde klachten van bewoners gaan over tocht, vocht en kou, vaak veroorzaakt door enkel glas en slechte kozijnen. Bovendien staat de leefbaarheid in en rondom de flats onder druk, met hangjongeren in de bergingen, entreehallen en garages. Dit leidt tot gevoelens van onveiligheid. Alles bij elkaar moet er veel gebeuren om weer fijn in de bijna 50 jaar oude flats te kunnen wonen, zoals maatregelen op het gebied van brandveiligheid, asbestsanering, duurzaamheid en leefbaarheid.

Aanpak stapsgewijs
Wat dit alles precies betekent voor de vernieuwing van de flats, moet de komende maanden duidelijk worden. Over de uitkomsten van het technisch onderzoek en mogelijke scenario’s gaat Intermaris met gemeente en bewoners in gesprek. Uiteindelijk bepaalt de corporatie per flat welk scenario het beste is: renovatie, herontwikkelen of sloop en nieuwbouw. Bij herontwikkeling wordt bijvoorbeeld gedacht aan het terugbouwen van kleinere appartementen binnen de bestaande schil. Welke aanpak dat is, kan voor elke flat anders zijn. Dit wordt in fases en per flat bepaald en is deze zomer bekend. De flats waar de nood het hoogst is qua technische staat en leefbaarheid, zijn het eerst aan de beurt.

Zo snel mogelijk duidelijkheid
Voor bewoners brengen deze plannen kansen en ook onzekerheid met zich mee. Daarom zijn er in aanloop naar de definitieve plannen verschillende momenten waarop Intermaris met de bewoners in gesprek gaat. Deze week waren - na een lange periode van onzekerheid - de eerste gesprekken met een bewonersvertegenwoordiging per flat. Hierna zijn er in februari en maart inloopbijeenkomsten per flat. In maart en april volgen individuele gesprekken bij de bewoners thuis over hun ervaringen met de woning, flat en leefbaarheid in de buurt en straat. Voorop staat dat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over wat er met hun woning en flat gebeurt. Een belangrijk aandachtspunt is het sociaal plan waarin de rechten staan beschreven van huurders die tijdelijk moeten verhuizen, over zaken als voorrang bij woningtoewijzing en terugkeergarantie.

Woonbehoeften centraal
Op basis van de woonvisie voor de komende 10 jaar onderzocht Intermaris wat er nodig is om van Wheermolen-Oost weer een aantrekkelijke wijk te maken. Meer variatie in woningtypen moet ervoor zorgen dat het woningaanbod beter aansluit bij de woonbehoefte van huurders van vandaag en morgen. Ook is dit een geschikt moment om de woningen energiezuinig en duurzamer te maken. Na de vernieuwing moet de wijk weer een gewilde plek worden waar mensen prettig kunnen wonen, met veel groen en eigentijdse, duurzame en betaalbare woningen.

Planning
In januari en februari van dit jaar worden de bewoners geïnformeerd over de resultaten uit technisch onderzoek en mogelijke scenario’s. Daarna zijn er in februari en maart inloopbijeenkomsten per flat gevolgd door individuele bewonersgesprekken in maart en april. Hierna krijgen de plannen per flat steeds meer vorm. Naar verwachting neemt Intermaris in mei een besluit over de aanpak van de wijk en de twaalf flats. Voor de zomer volgen dan weer inloopbijeenkomsten voor bewoners om toelichting te geven op het plan van aanpak voor de vernieuwing en wat dit voor bewoners concreet betekent. De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de eerste flats starten in september 2017.

Wheermolen-Oost in beweging
Intermaris vernieuwt 12 flats met 872 woningen in Wheermolen-Oost. De vernieuwing onderscheidt 3 scenario’s: renovatie, herontwikkelen (bv. tot kleinere appartementen) of sloop en nieuwbouw. Het doel is: van verouderd naar eigentijds, energiezuinig en betaalbaar wonen, in een aantrekkelijke, groene en leefbare wijk.

Deel deze pagina