Geen objecten gevonden

Hoorn-Noord gaat verder vernieuwen

Publicatiedatum: 12-11-2020

De vernieuwing van de wijk Hoorn-Noord in Hoorn gaat door. Na verduurzaming en renovatie van diverse complexen en kortgeleden de sloop/nieuwbouw van de Binneblijfstraat en Johannes Poststraat, worden 89 woningen aan de Sint Jozefstraat en Sint Eloystraat gesloopt en vervangen door hetzelfde aantal nieuwe sociale huurwoningen. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat renovatie niet meer leidt tot kwalitatief goed wonen. De start van de sloopwerkzaamheden staat gepland voor begin 2023 en de bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Technisch onderzoek en woonbelevingsonderzoek
Het project betreft vier woongebouwen met in totaal 77 appartementen, 12 beneden-boven woningen en 19 garageboxen aan de Sint Crispijnstraat. Een paar jaar geleden hebben wij een technisch onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de woningen. Ook hebben we onder de bewoners een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd. De conclusies uit beide onderzoeken zijn in een paar inloopbijeenkomsten in De Zaagtand met de bewoners gedeeld. Wij zijn vervolgens samen met de gemeente Hoorn op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden op deze plek.

Sloop en nieuwbouw enige verantwoorde optie

We hebben geconcludeerd dat het slopen van de woningen en garageboxen de enige verantwoorde optie is. Er komen in ieder geval evenveel sociale huurwoningen terug als dat er gesloopt worden. Met de nieuwbouw zetten we samen met de gemeente in op kwalitatief goede woningen, meer woonplezier en verbetering van de wijk. De bestaande woningen dateren van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn dusdanig verouderd dat ze na renovatie niet zouden voldoen aan de huidige eisen van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en woonplezier.

Met voorrang verhuizen en recht om terug te keren

De nieuwe woningen zullen bijdragen aan prettig wonen in een fijne wijk. De huidige bewoners kunnen met voorrang verhuizen naar een andere woning en krijgen als de nieuwbouw gereed is, de mogelijkheid terug te keren naar een van de nieuwbouwwoningen. We gaan de komende tijd met hen in gesprek over hun wensen en de mogelijkheden. Dat doen we zorgvuldig en daar nemen we dus de tijd voor.

Ontwikkeling nieuwbouw
De invulling van de nieuwbouw wordt samen met de gemeente onderzocht. Zeker is dat er minimaal 89 sociale huurwoningen terugkomen ter vervanging van de 89 woningen die worden gesloopt. Bewoners en omwonenden worden in een later stadium uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van de nieuwbouw.

Sociaal Plan
De komende anderhalf tot twee jaar werken we met de huidige bewoners aan een goed verloop van het traject. Samen stellen we een zogenaamd Sociaal Plan op, met daarin afspraken over zaken als verhuizen, terugkeren, woonlasten, ondersteuning en financiële compensatie. De bewoners kunnen tot 2023 in hun huidige woning blijven. Ook aangrenzende huurders, omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd.

 

Deel deze pagina