Geen objecten gevonden

Huurders, woningcorporaties en gemeente Purmerend maken afspraken voor 2020

Publicatiedatum: 18-12-2019

 

Betaalbare woningen en meer doorstroming

Betaalbaar kunnen wonen en de beschikbaarheid van woningen voor woningzoekenden vergroten. Dat zijn belangrijke gezamenlijke doelen van de woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Purmerend in de ‘jaarschijf 2020’.

Sociaal koopsegment

Zo min mogelijk huurwoningen gaan in de verkoop. Sociale huurwoningen die wel verkocht worden, worden door de corporaties met voorrang aangeboden aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Gemeente en corporaties gaan onderzoeken hoe de sociale huurwoningen die verkocht worden, structureel beschikbaar kunnen blijven voor mensen met een bescheiden inkomen.

Betaalbaarheid

De huurdersorganisaties geven aan dat zij betaalbaarheid het belangrijkste aspect vinden. Daar is volop aandacht voor in de jaarschijf. Het huurverhogingsbeleid bij de corporaties voor huidige huurders is gematigd. Huurders met een laag inkomen kunnen vragen om huurbevriezing. Het grootste deel (minimaal 80%) van de woningvoorraad in Purmerend heeft een huur die betaalbaar is voor mensen met de laagste inkomens.

Nieuwe woningen

De bouw van nieuwe sociale huurwoningen komt goed op stoom. In 2020 zijn opleveringen van Intermaris in Wherepark Middelgebied (99 woningen) en van Wooncompagnie op Drontermeer (30 woningen). Op vijf locaties start komend jaar de bouw van sociale huurwoningen: Purmerweg, De Graeffweg, Dopsloot, Kop West en Brantjesoever, bij elkaar ruim 170 woningen. De gemeente zorgt voor een aanvullend segment: 200 tijdelijke woningen op 4 locaties waar spoedzoekers maximaal twee jaar kunnen wonen.

Doorstromen

Naast woningen toevoegen, is ook doorstroming bevorderen een speerpunt. Via doorstroommakelaars en seniorenadviseurs helpen de corporaties mensen verder. Er komt voorrang voor huurders van sociale huurwoningen die naar een vrije sectorwoning willen verhuizen of naar een betaalbare nieuwbouwwoning. Woningruil wordt gestimuleerd door een speciale aanbodpagina in Woonmatch, waar huurders elkaar kunnen ‘vinden’.

Omklap- of driehoekscontract

Partijen maken ook afspraken over het zorgvuldig huisvesten van bijzondere doelgroepen. Er komen in overleg met zorgpartijen zogeheten omklap- of driehoekscontracten voor mensen die uitstromen uit instellingen. Corporaties die met jongerencontracten werken, zorgen dat ze de jongere vooraf goede informatie geven over wat het contract betekent.
 
De prestatie-afspraken jaarschijf 2020 zijn op 5 december ondertekend door de volgende partijen:

  • Huurdersorganisaties: huurdersvereniging InterWhere, bewonersraad Rochdale, huurdersvereniging ‘De Vijfhoek’, bewonerscommissie Jaap van Praaghuis.
  • Woningcorporaties: Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale, Woonzorg Nederland
  • Gemeente Purmerend

 

 

 

Deel deze pagina