Geen objecten gevonden

Intermaris: huren minder hard gestegen, bedrijfslasten dalen

Publicatiedatum: 25-11-2016

Jaarlijks vergelijkt brancheorganisatie Aedes corporaties in Nederland op huurderstevredenheid en de hoogte van de bedrijfslasten. Dit heet de Aedes Benchmark. Dit jaar is het beeld: de bedrijfslasten van woningcorporaties in Nederland dalen, terwijl de tevredenheid van huurders stijgt. Ook voor Intermaris geldt dit. Uit het oog van de betaalbaarheid zijn de huren minder hard gestegen. Er is vooral bezuinigd op personeelslasten en overige bedrijfskosten.


Huurdersoordeel en huishoudboekje op orde

Het huurdersoordeel over Intermaris voor 2016 is gemiddeld een 7,3. Het hoogste cijfer krijgt de corporatie van huurders met een reparatieverzoek; zij geven een score van 8,0. Ook vertrokken huurders zijn tevreden, zij geven een 7,3. Verder blijkt uit de benchmark dat de bedrijfslasten per woning dalen. Waar Intermaris in 2014 nog € 1135 per woning uitgaf aan kosten per woning, is dat in 2016 € 833. Deze daling komt onder andere door bezuiniging op personeelslasten een nieuwe manier van inkopen. In 2015 was het gemiddelde van de bedrijfslasten voor corporaties € 853.

Duurzaamheid
Voor duurzaamheid scoort Intermaris bovengemiddeld. Vanuit het project Duurzaam Wonen zijn inmiddels 1222 woningen verduurzaamd. De bewoners gaven toestemming voor bijvoorbeeld dubbel glas, vloer- of dakisolatie of zonnepanelen om zo flink op hun energiekosten te besparen. Op dit moment werkt Intermaris aan 415 woningen en er staan nog 987 woningen ingepland. Dit uit zich in een energie-index voor Intermaris van 1,70. Hiervoor geldt: hoe lager het getal, hoe beter de gemiddelde energie-prestatie. Het gemiddelde van Nederland ligt op 1,85.  

Betaalbaarheid
De benchmark laat zien dat Intermaris 80,5 % van de beschikbare woningen heeft toegewezen aan de primaire doelgroep. Dit zijn de mensen die huurtoeslag ontvangen. De gemiddelde huurprijs bij Intermaris is € 523,- per woning. Betaalbaarheid is een belangrijk thema, een groot deel van de huurders maakt zich zorgen of zij de huur in de toekomst nog wel kunnen betalen. Meer over dit thema in de film van Intermaris over betaalbaarheid.

Deel deze pagina