Geen objecten gevonden

Jaarschijf prestatieafspraken Hoorn

Publicatiedatum: 09-01-2018

Huurdersvereniging VH De Boog, gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris zijn tot overeenstemming gekomen: de jaarschijf 2018 voor de prestatieafspraken in Hoorn is rond. Dit zijn de afspraken voor het komende jaar voor het wonen in een sociale huurwoning in Hoorn. Centrale thema’s voor 2018: duurzaamheid, flexwonen, uitbreiding en leefbaarheid.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de gemaakte afspraken. Duurzaamheidsmaatregelen zorgen dat de energierekening van de huurders flink omlaag kan. Irene Hamersma, VH De Boog: “Hierdoor worden de woonlasten beter betaalbaar. Om de huurders bewuster met energie om te laten gaan worden volgend jaar energiecoaches ingezet, een leuk project waar ik erg veel zin in heb.”

Uitbreiding en verbetering sociale huurwoningen
Daarnaast staat in de jaarschijf de uitbreiding en verbetering van de sociale woningvoorraad centraal. De partijen willen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Cees Tip, directeur Intermaris: “De komende jaren komen er minimaal 250 extra woningen bij. Bijvoorbeeld in de Siriusstraat start in 2018 de bouw van 340 nieuwe woningen. Dit betekent 100 woningen extra ten opzichte van de oude situatie. Ook halveren we de komende jaren de verkoop van sociale huurwoningen van 40 naar 20 per jaar.”

Leefbaarheid
De leefbaarheid en veiligheid in de stad is van groot belang voor fijn wonen. Wethouder Theo van Eijk, gemeente Hoorn: “We trekken samen op voor leefbare wijken in de Kersenboogerd, Hoorn-Noord en de Grote Waal. Rondom het stationsgebied in de Kersenboogerd stellen we bijvoorbeeld verbetermaatregelen op. In de Grote Waal komt stadsvernieuwing. In Hoorn-Noord tot slot hebben we een bewonersonderzoek gehouden en zijn we met bewoners in gesprek.”

Flexwoningen
Ook over 60 nieuwe flexwoningen in de stad zijn afspraken gemaakt. Irene: “Er zijn veel inwoners bij wie de nood hoog is. Wij zijn ook blij dat deze er volgend jaar komen. Kritische kanttekening daarbij: voor een aantal van deze bewoners zal het lastig worden om binnen twee jaar een andere woning te vinden, met de huidige wachttijden. Daar moeten zowel de nieuwe bewoners als wij ons bewust van zijn.”

Samenwerking
Sinds 2016 is de huurdersvereniging vanaf het begin betrokken en medeverantwoordelijk voor de prestatieafspraken. Samen maken gemeente Hoorn, De Boog en Intermaris afspraken voor vier jaar. Theo: “De samenwerking verloopt naar ieders tevredenheid, de huidige werkwijze zorgt voor elke partij voor veel betrokkenheid en duidelijkheid.” Per jaar kijken de partners aan welke afspraken zij het komende jaar specifiek invulling geven. Dat is de jaarschijf. Het gaat om de volkshuisvestelijke bijdrage in de stad. Cees: “Het uitgangspunt is natuurlijk: goed wonen voor hen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning in Hoorn.”  

 

Deel deze pagina