Geen objecten gevonden

Jaarverslag 2019: Bouwen, doorstromen, betaalbaarheid en extra dienstverlening op maat

Publicatiedatum: 25-08-2020

De afgelopen jaren is er veel veranderd, binnen en buiten Intermaris. De samenleving verandert sneller dan de sociale huurwoningen kunnen mee veranderen. In 2018 formuleerden we de belofte ‘Intermaris voor jou(w) thuis’. In 2019 is dat nog steeds onze drijfveer. Wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en waar we het geld aan hebben uitgegeven, vindt u terug in ons jaarverslag. Hierin kunt u lezen dat we ons onder andere richten op het bouwen van nieuwe woningen, dat we werken aan goede doorstroming, betaalbaar wonen en dat we extra dienstverlening op maat aanbieden.

We blijven woningen bouwen

Want dat is waar we voor zijn. Het realiseren van een goede, betaalbare woning, in een prettige en veilige leefomgeving. Er is veel vraag naar betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens, terwijl het aanbod juist relatief veel eengezinswoningen bevat. Het afgelopen jaar hebben we 277 woningen aangekocht in de gemeente Hoorn van woningcorporatie Mooiland. Daarnaast hebben we 177 nieuwe woningen opgeleverd. Cees Tip, directeur-bestuurder: “We zijn er trots op dat we veel nieuwe woningen hebben kunnen aankopen, opleveren en er nog meer aan het bouwen zijn. Ook in 2020 blijven we bouwen, want de verwachting is dat de vraag naar sociale huurwoningen de komende jaren verder blijft toenemen.”

We bevorderen de doorstroom en wijzen passend toe

Om de woningnood aan te pakken, moeten we meer doen dan alleen woningen bouwen. Een belangrijk onderdeel is de verdeling van de woningen. In 2019 zijn we gestart met ‘doorstroommakelen’. Want ook mensen die bij ons huren kunnen op een bepaald moment niet meer passend wonen. Om te zorgen dat bewoners echt passend wonen, willen we meer criteria hanteren in het toewijzen van een woning. We willen verder kijken dan alleen het inkomen en het aantal jaren dat een woningzoekende staat ingeschreven. In samenwerking met de West-Friese woningcorporaties hebben we in 2019 een nieuw stelsel ontwikkeld voor de toewijzing van woningen. Dit stelsel biedt meer ruimte aan jonge mensen, mensen met spoed en mensen die een huurwoning achterlaten als zij verhuizen. Per 2020 treedt dit stelsel in werking. “Zo zijn we in 2019 op veel -nieuwe- manieren begonnen om mensen te helpen met hun thuis. Een goed begin, maar nog lang niet genoeg”, aldus Tip.

Betaalbaar wonen vinden we belangrijk

Vooruitlopend op de landelijke regels hebben we daarom de huurbevriezing in 2019 doorgevoerd. 1.764 huishoudens hebben hier gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we samen met de huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de matiging van de huurprijsontwikkeling. In de jaren 2020-2022 volgen de huren niet de inflatie, maar blijven daar 0,5% onder.

Extra dienstverlening op maat

Dat is waar we in 2019 mee zijn begonnen. Zo bieden we mensen op leeftijd of met een handicap WonenPlus aan. En hebben we het onderhoudsabonnement ingevoerd voor mensen die kleine onderhoudsactiviteiten niet (meer) kunnen of willen doen. De komende jaren willen we samen met onze ketenpartners zoveel mogelijk maatwerk kunnen aanbieden.

2020; vooruitblik

Sinds maart 2020 hebben Nederland en grote delen van de wereld te kampen met het coronavirus. De gevolgen van het coronavirus hebben invloed op Intermaris en op onze huurders. Welke invloed het virus heeft, is nog moeilijk in te schatten. “Eén ding weten we wel: een fijn en prettig thuis is door de crisis misschien wel nóg belangrijker geworden”, besluit Tip.

Infographic Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019


 

Deel deze pagina