Geen objecten gevonden

Jongeren fleuren garageboxen Rudolf Garrelsstraat op

Publicatiedatum: 13-07-2020

In april tekenden aannemer Hemubo en Intermaris een contract om in de tweede helft van dit jaar te starten met de renovatie en nieuwbouw van de flat. De huidige woningen worden gerenoveerd en in de onderste rand van de flat komen twaalf nieuwbouw appartementen in het middenhuursegment. Dit doen we, omdat de vraag naar deze woningen stijgt in steden waar een grote druk is op de woningmarkt, zoals in Purmerend. 

Sociaal Plan Rudolf Garrelsstraat

Samen met de Bewonersgroep van de flat werkte Intermaris intensief samen aan een Sociaal Plan voor alle bewoners. Het sociaal plan en de werkzaamheden presenteerden wij eind mei aan alle bewoners van de flat in samenwerking met Hemubo en de Bewonersgroep. Al ruim 80% van de bewoners stemt in met ons plan. Genoeg dus om te starten!

Graffiti workshop voor jongeren

De garageboxen van de Rudolf Garrelsstraat staan op dit moment leeg. Om ook de jongeren te betrekken bij de renovatie organiseerden wij een graffiti workshop. Afgelopen zaterdag leefde een enthousiaste groep jongeren zich uit en heeft de garageboxen kleur gegeven. Onder professionele begeleiding van Graffitinetwerk ontstonden de mooiste kunstwerken. Het was een leerzame en leuk ochtend voor iedereen!

Wheermolen-Oost gemengd, gezond en gezellig

Intermaris vindt het belangrijk dat de wijk Wheermolen-Oost nog meer gemengd, gezond en gezellig wordt. Daarom stelde zij samen met gemeente Purmerend, netwerkpartners én bewoners het Globaal Ontwikkelplan op. In september neemt de Raad hierover een besluit. In het kader van ‘gezellig’ vindt Intermaris het belangrijk dat de sociale cohesie in de wijk goed is. Intiatieven als deze graffiti workshop dragen hieraan bij. Heeft u ook een leuk idee voor een activiteit in Wheermolen-Oost? Neem dan contact op met Intermaris.

 

 

Deel deze pagina