Geen objecten gevonden

Nieuwbouw Johannes Poststraat en Pater Bleijsstraat Hoorn

Publicatiedatum: 07-02-2017

HOORN - Intermaris vervangt 26 huurwoningen aan de Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) en Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn door 32 nieuwe, energiezuinige woningen.


Nieuwbouw
Intermaris voerde gesprekken met de gemeente Hoorn en de huidige bewoners en omwonenden over het nieuwbouwplan. Intermaris maakte met architectenbureau Van der Goes een planopzet voor de nieuwe woningen. In de huidige situatie zijn 26 eengezinswoningen aanwezig. In de nieuwe situatie wil Intermaris in totaal 20 eengezinswoningen en 12 appartementen terugbouwen. De appartementen (beneden- en bovenwoningen zonder lift) komen aan de Pater Bleijsstraat en tegenover het uitvaartcentrum aan de Johannes Poststraat.

De bouwhoogte van zowel de eengezinswoningen als de appartementengebouwen is twee bouwlagen plus schuin dak. De bomen aan de Johannes Poststraat blijven staan en de huidige voortuinen blijven zoveel mogelijk behouden. Omdat Intermaris meer woningen wil bouwen dan het huidige aantal, realiseert de woningcorporatie extra parkeerplaatsen op eigen grond zodat er meer parkeergelegenheid is. De achtertuinen van de eengezinswoningen krijgen een volledige erfafscheiding van 1.80 meter hoog en de steeg aan de achterzijde van de woningen blijft.

Op de schetsen hieronder ziet u de voorlopige stedenbouwkundige opzet. Er is nog geen ontwerp gemaakt voor de buitenkant van de woningen. Zodra de plannen concreter zijn, nodigt Intermaris de bewoners en omwonenden uit voor een inloopbijeenkomst waar we de plannen presenteren.Planning
Intermaris heeft de sloopmelding bij de gemeente ingediend. Naar verwachting zijn in oktober 2017 alle woningen leeg en kan de sloop beginnen. Ook de stedenbouwkundige opzet van het nieuwbouwplan is besproken met de gemeente. Intermaris verzoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn in te stemmen met het plan. Als het college akkoord is, vraagt Intermaris een omgevingsvergunning aan en volgt er een bestemmingsplanprocedure. Voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt er een technische opname gemaakt van de direct omliggende woningen.

Verhuizen
Vanwege de sloop verhuizen de huidige bewoners naar een (tijdelijke) andere woning. Zij worden door Intermaris goed begeleid in dit ingrijpende proces. Wij gaan ervan uit dat in oktober 2017 iedereen verhuisd is en gestart kan worden met de sloop. Alle bewoners die dat willen, kunnen uiteindelijk terugkeren naar een nieuwe, goed geïsoleerde en energiezuinige woning die daarmee voldoet aan de eisen van deze tijd.

Deel deze pagina