Geen objecten gevonden

Onderhouds- en bouwwerkzaamheden: Doorwerken waar kan en overlast beperken

Publicatiedatum: 02-04-2020

 

Intermaris blijft zo veel klein en groot onderhoud en nieuwbouw uitvoeren als mogelijk. Dat geldt ook voor de bedrijven waarmee wij samenwerken. Hierbij volgen wij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, van de Rijksoverheid en bouworganisaties. Wij lichten graag toe wat dit betekent, voor u en voor ons.

Waarom gaat Intermaris nog door met klein en groot onderhoud en nieuwbouw, vraagt u zich misschien af. Wij willen grote achterstanden in onderhoud en nieuwbouw voorkomen. Als we nieuwbouw uitstellen, moeten mensen nog langer wachten op hun gerenoveerde of nieuwe woning. En de woningmarkt is al krap. Door de werkzaamheden te doen die wel binnen de maatregelen mogelijk zijn, beperken we ook zoveel mogelijk de economische schade waar we nu mee te maken krijgen. En uiteraard doen we het binnen de kaders van het protocol.

Inspelen op tijd na corona

Wij willen extra problemen voorkomen. Al het onderhoud dat wij nu uitstellen, kan mogelijk pas over lange tijd alsnog worden uitgevoerd. Het werk stapelt zich dan op en de kwaliteit van uw woning of wooncomplex gaat achteruit. Ook qua planning spelen we hierop in: nu we binnenshuis minder kunnen doen, gaan we meer onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde doen die eigenlijk later op de planning stonden.

Nieuwbouw gaat zoveel mogelijk door

Dit jaar leveren wij ruim 500 nieuwbouwwoningen op in Hoorn en Purmerend. Veel woningen zijn bijna klaar. Waar mogelijk zetten de aannemers hun werk voort, maar door de maatregelen gaat het werk langzamer. We houden daarom rekening met vertraging van de oplevering. Betrokken bewoners worden hierover geïnformeerd.

Overlast beperken waar mogelijk

Veel werkzaamheden gaan gepaard met geluid of andere overlast. Nu veel bewoners thuis zijn, thuiswerken en thuis kinderen lesgeven, is deze overlast extra onaangenaam. Wij realiseren ons dit terdege en houden zoveel mogelijk rekening met u. Zo verkorten wij werktijden, delen projecten anders in en stellen werk desnoods uit. We streven naar meer veiligheid en zo weinig mogelijk overlast.

Tips & contact

Heeft u tips voor ons om in deze tijd de overlast te beperken? Of heeft u vragen over werkzaamheden aan uw woning of wooncomplex? Wij zijn gewoon bereikbaar via de bekende kanalen.

Reparaties en onderhoud in uw woning

Heeft niemand in uw huishouden gezondheidsklachten? Dan voeren wij reparaties en onderhoud in uw woning zoveel mogelijk uit. Wij vragen u om na het openen van de voordeur afstand te houden en tijdens de werkzaamheden naar een andere ruimte te gaan.

Beschermingsmiddelen

Wij gebruiken geen persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes en handschoenen). In zorginstellingen en bij mensen met corona-gerelateerde klachten voeren wij alleen spoedeisende reparaties uit, zoals een ernstige lekkage, defecte cv-ketel of een gaslek. In deze situaties gebruiken wij wel persoonlijke beschermingsmiddelen. Doordat reparaties nu meer tijd kosten en wij minder mensen tot onze beschikking hebben, kan het langer duren.

Reparaties en onderhoud algemene ruimten en buitenzijde woningen

Gaan gewoon door. Hierbij nemen wij de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht.

Groot onderhoud

Gaat door waar mogelijk. Dit bekijken we per opgave. Denk hierbij aan schilderwerkzaamheden en duurzaamheidsprojecten. Werk aan de buitenzijde van de woning kunnen we voortzetten, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Door de maatregelen kan het onderhoud in de woning niet altijd doorgaan, zeker waar mensen thuiswerken en kinderen aanwezig zijn. In dit geval wordt het werk uitgesteld. U ontvangt dan een brief van Intermaris of het onderhoudsbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Als we het werk wel uitvoeren, nemen wij uiteraard de coronamaatregelen in acht.

Gezondheid en veiligheid staan voorop
  • Wij vragen uitdrukkelijk toestemming van bewoners voor toegang tot de woning.
  • Wij vragen vooraf of u en uw huisgenoten gezond zijn. Ook onze onderhoudsmedewerkers mogen alleen bij u werken als zijzelf én hun huisgenoten gezond zijn.
  • Wij houden 1,5 meter afstand en nemen de geldende hygiëne maatregelen in acht.
  • Wij vragen u ook 1,5 meter afstand te houden en uw huis goed te ventileren.
  • Bij kwetsbare bewoners voeren wij bij voorkeur alleen spoedreparaties uit.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina