Geen objecten gevonden

Ons aardgas raakt op. Wat nu?

Publicatiedatum: 09-02-2018

Hoe is Intermaris hiermee bezig? En wat betekent dit voor u als huurder? Jeroen Fontein, onze adviseur strategie en beleid, geeft uitleg.

Naar schatting kunnen we in Nederland nog vijftig jaar aardgas winnen. Het moment van aardgasvrij wonen is echter dichterbij, want de brandstof wordt steeds schaarser en duurder.

‘Daarom is energiebesparing de eerste stap. Energie is namelijk een forse vaste kostenpost van een huishouden. Met het aanbrengen van zonnepanelen en isolatie slaat Intermaris een grote slag. Zo houden we wonen voor onze huurders in elk geval zo betaalbaar mogelijk. Hiermee lopen we voorop; veel corporaties laten zich door onze aanpak inspireren.’

In verschillende verdragen is afgesproken dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 CO2-arm moet zijn. Van gas en grijze stroom moeten we over op groene alternatieven zoals wind- en zonneenergie, biomassa en geothermie. We moeten op zoek naar alternatieven.

‘In Purmerend, waar de gemeente in 2035 aardgasvrij wil zijn, herbergen de Mercuriusflats onze eerste woningen zonder aardgas. De woningen hebben stadsverwarming en de bewoners koken elektrisch. Huurders betalen geen vastrechtkosten voor gasaansluiting meer. Dat koken is natuurlijk even wennen, maar is ook veiliger en sneller.’

De maatregelen die Intermaris nu neemt zijn slechts het begin. Welke stappen volgen op langere termijn?

‘Momenteel onderzoeken wij welke technische mogelijkheden eraan komen, welke consequenties die hebben en welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Ook nemen wij deel aan verschillende werkgroepen van gemeenten. Dit moet leiden tot een Routekaart Energieneutraal 2050, inclusief prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties.’

Hoe zie jij de overgang naar aardgasvrij wonen in landelijk perspectief?

‘Ons land staat aan de vooravond van een immense operatie. Gasdistributienetten worden afgebouwd terwijl zwaardere elektriciteitsnetten noodzakelijk zijn. En elke stap heeft weer gevolgen voor de volgende. Hoe stem je de werkzaamheden op elkaar af, van rijks- tot wijkniveau? Een complex geheel. Maar ik ben ervan overtuigd dat elke Nederlander het sneller gaat merken dan hij misschien denkt!’

Wat is aardgas?
Aardgas is een fossiele brandstof. Fossielen zijn resten van planten en dieren die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan. Fossiele brandstoffen zijn dus overblijfselen hiervan. In Nederland wordt 64% van de elektriciteit uit aardgas opgewekt. Aardgas raakt logischerwijs een keer op en valt dus niet onder groene energie. (bron: www.energievergelijken.nl)

Alternatieven

Men is al een tijd bezig met de ontwikkeling van alternatieve, milieuvriendelijke en goedkopere energie. We moeten van gas en grijze stroom over op groene alternatieven zoals wind- en zonneenergie, energie uit waterkracht, biomassa en geothermie. (bron: www.duurzame-energiebronnen.nl)

Deel deze pagina