Geen objecten gevonden

Overeenkomst nieuwbouw Siriusstraat en omgeving

Publicatiedatum: 13-04-2017

HOORN- Intermaris gaat de komende jaren de portiekflats van de Siriusstraat, Steenbokstraat en Zuiderkruisstraat vervangen door nieuwe woongebouwen. De gemeente Hoorn ziet dit als een mooie kans om tegelijkertijd de openbare ruimte opnieuw in te richten. In totaal bouwt Intermaris ongeveer 370 duurzame en toekomstbestendige appartementen. Daarnaast wordt de straat en het openbaar groen rondom de woongebouwen door de gemeente opnieuw ingericht. De eerste stap hiervoor is het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Overeenkomst
Dinsdag 11 april tekenden wethouder Theo van Eijk van de gemeente Hoorn, en namens Intermaris bestuurder Cees Tip en directeur Wonen Han Leurink de zogeheten anterieure overeenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking en kostenverdeling voor de nieuwe gebouwen aan de Siriusstraat en de Steenbokstraat en de aanleg van groen, straten en parkeerplaatsen rondom deze gebouwen. Voor de Zuiderkruisstraat zal later eenzelfde soort overeenkomst worden gesloten.

Duurzaam en toekomstbestendig
De huidige gebouwen zijn technisch en functioneel verouderd. Verbetering van de leefbaarheid in de wijk, variatie in type woningen en duurzaamheid zijn speerpunten bij deze nieuwbouw. Bewoners, omwonenden en wijk- en huurdersverenigingen worden intensief betrokken bij het maken van de plannen. Zo wordt de inrichting van een deel van het nieuwe openbaar gebied straks samen met de huidige en de toekomstige wijkbewoners uitgewerkt.

Planning
Het slopen en opnieuw bouwen verloopt stapsgewijs. Inmiddels zijn de bewoners van de eerste twee flats (fase een) grotendeels verhuisd. De bewoners van de tweede fase (Siriusstraat 98 – 276) verhuizen in de komende anderhalf jaar. De sloop van de eerste fase zal eind 2017 plaatsvinden en de bouw van de eerste nieuwe gebouwen start in 2018. Naar verwachting is in 2022 het nieuwe woongebied helemaal klaar.

Stedenbouwkundig plan
Vorig jaar werden de huidige bewoners en omwonenden meegenomen in het opstellen van een nieuw stedenbouwkundig plan voor de gebouwen en de omgeving. Zij hebben hierover meegedacht en gesproken tijdens een aantal bijeenkomsten. Daarmee is in het stedenbouwkundig plan rekening gehouden.

Deel deze pagina