Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken Hoorn met inbreng van huurdersverenigingen

Publicatiedatum: 15-12-2016

HOORN - De gemeente Hoorn, Intermaris en huurders hebben samen prestatieafspraken gemaakt over onder andere de voorraad van sociale woningen in Hoorn. De afspraken zijn de basis voor de toekomstige samenwerking. Uniek bij het tot stand komen van deze afspraken is dat de huurdersverenigingen vanaf het begin betrokken en medeverantwoordelijk zijn. Na een intensief proces ondertekenden op 14 december huurdersvereniging De Boog, Intermaris en de gemeente Hoorn de prestatie-overeenkomst. Een van de afspraken is dat de voorraad sociale huurwoningen in de gemeente Hoorn de komende jaren met 250 woningen wordt uitgebreid.

 

Samen
Samenwerking is het kernwoord van deze prestatieafspraken. In  een aantal bijeenkomsten hebben de huurders, de gemeente en Intermaris samen gewerkt aan afspraken. Met het vastleggen van deze prestatieafspraken geven de partijen invulling aan goed wonen voor inwoners die aangewezen zijn op een sociale huurwoning in de gemeente Hoorn. Daarnaast is afgesproken welke activiteiten wanneer zullen plaatsvinden. Irene Hamersma vertegenwoordigde de huurders en was bij de ondertekening aanwezig. ‘Voor ons was dit nieuw, maar wij hebben het hele proces als prettig ervaren. Tijdens de onderhandelingen werden wij serieus genomen en als gelijkwaardige partner beschouwd. Er liggen nu duidelijke afspraken op tafel waarmee we samen met Intermaris en de gemeente verder kunnen’, aldus Hamersma.

Belangrijke thema’s
De afspraken gaan over thema’s die van belang zijn voor alle partners. Denk hierbij aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, de leefbaarheid in de buurten en de huisvesting in relatie tot sociale opvang en zorg. Maar ook over de kwaliteit en duurzaamheid van het woningenbestand zijn afspraken gemaakt. Een voorbeeld is dat er bij renovatie van de woningen standaard dubbelglas wordt geplaatst. De prestatieafspraken gelden voor een periode van vier jaar, maar worden elk jaar van een update voorzien.

Deel deze pagina