Geen objecten gevonden

PWW en Gemeenten: “Samen voor ‘skoftig mooi’ wonen Westfriesland”

Publicatiedatum: 22-11-2017

Samenwerking is het kernwoord bij de Westfriese woningcorporaties, verenigd in het PWW (Platform Westfriese Woningcorporaties). Gemeenten en PWW werken nauw samen, bijvoorbeeld aan de onlangs verschenen regionale Woonvisie. Het belangrijkste doel van de Woonvisie? Onze regio hoort tot de 10 beste woonregio’s van Nederland en onze bewoners wonen ‘skoftig mooi’ (naar dikke tevredenheid) in het pittoreske Westfriesland. Het PWW zorgt daarbij voor de investeringen die nodig zijn in de sociale huurwoningen. Duurzaamheidsinvesteringen voor de betaalbaarheid, maar ook investeringen in de voorraad en in de samenwerking.

20.000 sociale huurwoningen, samen voor de mensen
In het PWW zijn woningcorporaties Intermaris, het Grootslag, Wooncompagnie, Welwonen en de Woonschakel en Gemeentenlijk Woningbedrijven Opmeer en Koggenland verenigd. In totaal een aanbod van ruim 22.000 sociale huurwoningen in Westfriesland. Hans Kröger, directeur van Het Grootslag: “Het PWW zorgt voor betaalbare sociale huurwoningen. Zorgen voor de mensen, dat doen we samen.”

Betaalbaarheid en duurzaamheid
De gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning is gemiddeld € 528. Cees Tip, directeur van Intermaris: “Hoe houden we de woningen betaalbaar? Minder betalen aan energiekosten helpt direct bij het verlagen van de maandlasten. Daarom investeren we flink in duurzaamheid. De mensen met de laagste inkomens voorzien van een fijn en betaalbaar thuis, dat is de doelstelling van de woningcorporaties.”

Ambitieus
Met de duurzaamheidsdoelstellingen zijn de Westfriese woningcorporaties bijvoorbeeld al ambitieus op weg naar een label B gemiddeld in 2020, een label A in 2030 en CO2-neutraal in 2050. De corporaties zetten nu al in op gasloze sociale huurwoningen, meer dan 100 woningen zijn in ontwikkeling. Voor de sociale huurwoningen gaan de duurzaamheidsdoelstellingen zeker lukken. Daar maakt het PWW zich sterk voor.

Wonen van de toekomst
Daarnaast zijn er investeringen in nieuwbouw (1250 woningen de komende drie jaar), maar ook verkoop en sloop van woningen (680 de komende drie jaar). Voor de komende 10 tot 15 jaar is de prognose dat de bevolkingsgroei in Westfriesland stagneert of mogelijk zelfs daalt. Ook zal de vraag veranderen, met de toename van eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal alleenstaande ouderen. Dat betekent bijvoorbeeld een grotere vraag naar woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Tip: “Zorg voor aanpassingen aan de woningen en verkoop een deel van de woningen om te kunnen investeringen in toekomstgerichte woningen die nodig zijn in de regio.”

Ogen en oren
Het PWW werkt nauw samen met de Westfriese gemeentes en alle sociale partners in de regio. In de woonvisie staat dat succesvolle wijken een mix hebben van woningtypen, bewoners en voorzieningen. Tip: “Corporaties zijn de ‘ogen en oren’ in de wijk, onze leefbaarheidsmedewerkers kennen de buurt door en door.  
Met onze bewoners en partijen als sociaal werkers, buurtteams en wijkagenten werken we samen aan een doordachte wijkaanpak. Kröger: “Zodat je ook in de toekomst ‘skoftig mooi’ kunt wonen in Westfriesland.”

 

 

Deel deze pagina