Geen objecten gevonden

Stap in de vernieuwing van Hoorn-Noord

Publicatiedatum: 05-10-2017

HOORN- Woningcorporatie Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden en kansen liggen voor verbetering van de huurwoningen in de fraaie wijk Hoorn-Noord. Om een goed beeld te krijgen van de staat van de woningen en hoe de mensen hun woning en buurt ervaren, liet Intermaris een technisch onderzoek en een woonbelevingsonderzoek uitvoeren.

Veel reacties De bewoners van Westfriese Hof, Sint Jozefstraat, deel Sint Eloystraat, seniorenwoningen Commandeur Ravenstraat, Truydemanhof, flats Liornestraat, Johannes Poststraat en de woningen van de Clement Maertenszstraat, Vijandtstraat en Sapmastraat zijn op verschillende manieren benaderd met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Dit kon op papier of via de smartphone of computer. In totaal zijn er 229 bruikbare enquêtes ingevuld wat neerkomt op een response van 57%. Dit is extreem hoog en geeft aan dat de betrokkenheid van de bewoners hoog is.

Resultaten onderzoeken
Uit het onderzoek bleek dat de bewoners over het algemeen met plezier in de buurt wonen. Ze zijn gehecht aan de buurt. De meerderheid is ook tevreden over de woning. Echter, een substantieel deel van de bewoners heeft klachten – variërend in ernst – over hun woning. Dat de woningen verouderd zijn, blijkt vooral uit de voornaamste klacht: gebrek aan isolatie. Veel bewoners noemen kou, tocht en geluid van buiten en buren. Dit betekent dat bij alle onderzochte complexen hier iets aan gedaan moet worden om de tevredenheid over de woning te verbeteren.

Inloopbijeenkomst in De Zaagtand
Vorige week namen zo’n 100 bewoners tijdens een inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Zaagtand kennis van de resultaten van de onderzoeken en konden zij tevens vragen stellen. Ook stond Intermaris open voor aanvullingen en suggesties. Van tevoren wisten de bewoners dat er nog niet verteld kon worden wat er specifiek met hun woning gaat gebeuren. De komende maanden gebruikt Intermaris om de plannen voor de komende 10 jaar uit te werken. In het eerste kwartaal van 2018 worden de bewoners opnieuw uitgenodigd en horen dan wat er met hun woning gaat gebeuren en wanneer.

Deel deze pagina