Geen objecten gevonden

Start verduurzaming portiekwoningen Cavaljeplein en Jhr. van Cittersplein

Publicatiedatum: 15-04-2019


Maandag 15 april 2019 start woningcorporatie Intermaris met het isoleren van 216 portiekwoningen aan het Cavaljéplein en Jonkheer van Cittersplein in Purmerend. Ook plaatst de maatschappelijk verhuurder zonnepanelen. Met de verbeteringen krijgen huurders meer wooncomfort en lagere energielasten. De woningen hebben namelijk na de verbeteringen het energielabel A+. Intermaris verwacht de werkzaamheden begin 2020 af te ronden. 
 
Samen investeren in daling woonlasten
Tijdens de huisbezoeken in 2017 inventariseerde Intermaris de woonwensen. Huurders gaven onder andere aan dat zij betere isolatie, betere ventilatie, minder energieverbruik en minder geluid van buitenaf willen. Samen met een Klankbordgroep en huurdersvereniging InterWhere stelde Intermaris een aanbod op waarmee de bewoners in december instemden. Voor de verbeteringen in de woning betalen de huurders een lichte huurverhoging. De daling in de energielasten is groter, waardoor de huurder per maand lagere woonlasten heeft.  
 
Werkzaamheden
Intermaris gaat het dak, de gevel en de vloer isoleren. Op het dak komen nieuwe geïsoleerde dakplaten met dakpannen en zonnepanelen. Ook worden de gasleidingen en gasmeter verwijderd, zodat de woning gasloos is. Met een nieuwe aansluiting in de keuken kunnen de bewoners elektrisch koken. Naast deze werkzaamheden vernieuwt Intermaris de kozijnen en brengt mechanische ventilatie aan in de woning. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Aannemer ToekomstBouw werkt per blok om de periode van overlast zoveel mogelijk te beperken voor de huurders.  
 

Deel deze pagina