Geen objecten gevonden

Toekomstvisie voor de 12 flats Wheermolen-Oost bijna rond

Publicatiedatum: 19-06-2017

Intermaris werkt aan de afronding van de Toekomstvisie voor de twaalf galerij- en laagbouwflats in Wheermolen-Oost. De corporatie wil de bijna 50 jaar oude flats in het Ringvaartgebied weer eigentijds, energiezuinig en betaalbaar maken. Voor elke flat komt een aanpak op maat: renovatie, herontwikkeling of sloop en nieuwbouw. Hieraan vooraf gingen: technisch onderzoek, huis-aan-huis gesprekken met bijna 500 bewoners en afstemming met gemeente, sociale partners, huurdersvereniging Interwhere en flatteams. Eind juni neemt de corporatie een besluit, gevolgd door informatiebijeenkomsten in juli voor bewoners over het voorgenomen scenario van hun flat.

Eind juni: besluitvorming over Toekomstvisie
Dit voorjaar voerde een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Intermaris huis-aan-huis gesprekken met bewoners over de verbeterpunten van hun woning en flat. Deze en uitkomsten van eerder technisch onderzoek vormen samen met de woonvisie van Intermaris de bouwstenen voor de Toekomstvisie voor de flats Wheermolen-Oost. Eind juni is duidelijk hoe de totale vernieuwing van de flats eruitziet. De bewoners ontvangen vervolgens informatie over de aanpak van hun flat, eerst per brief en tussen 3 en 18 juli tijdens de informatiebijeenkomsten per flat. Een overzicht van data en locatie staat op: www.intermaris.nl/wheermolenoost.

Onderzoek wijst uit: ook aanpak leefbaarheid urgent
In totaal zijn 500 bewoners uit 444 huishoudens geïnterviewd. Dit is iets meer dan 50% van alle 872 woningen. Naast gebreken aan de woningen zelf, bleek ook de leefbaarheid in en rondom de flat een belangrijk verbeterpunt. Projectleider Pieter Buis: ‘Bewoners hebben een duidelijk signaal afgegeven. Naast klachten over vieze liften en galerijen, geluidsoverlast, onderlinge irritatie, werden ook gevoelens van onveiligheid door gedrag van medebewoners en hangjongeren genoemd. We gaan hier direct mee aan de slag, samen met de gemeente, flatteams en andere sociale partners in de wijk. Met extra maatregelen willen we de wijk leefbaar houden, óók tijdens de vernieuwing.’ De samenvatting van de uitkomsten van het bewonersonderzoek staat op www.intermaris.nl/wheermolenoost.

Planning
De totale aanpak van de flats gebeurt stapsgewijs en duurt circa 10 jaar. Dat betekent dat het plan aangepast kan worden aan de omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Na de zomer begint de corporatie met het plan van aanpak en de voorbereidingen voor de eerste flat, zodat vanaf 2019 de eerste werkzaamheden van start kunnen.

Vernieuwing: sámen met professionals en bewoners
Tegelijkertijd met de vernieuwing van de flats willen corporatie, gemeente en sociale partijen alvast aan de slag met de leefbaarheid in en rond de flats. De komende periode is Intermaris extra aanwezig in de wijk. Voor het beantwoorden van vragen, horen wat er speelt en welke ideeën bewoners hebben voor het leefbaar houden van de wijk. Bewoners kunnen terecht op het wekelijks inloopspreekuur, elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Locatie: kantoor Intermaris, Kometenstraat 6 in Purmerend.
Tijdens het wijkfeest Wheermolenmarkt op 1 juli zijn medewerkers aanwezig voor het beantwoorden van vragen te beantwoorden. Locatie: ter hoogte van de Otto Frank flat, aan de Anne Franklaan.

Wheermolen-Oost in beweging
Intermaris vernieuwt 12 flats met 872 woningen in Wheermolen-Oost. De vernieuwing onderscheidt 3 scenario’s: renovatie, herontwikkelen (bijvoorbeeld tot kleinere appartementen) of sloop en nieuwbouw. Het doel is: van verouderd eigentijds, energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen, in een aantrekkelijke, groene en leefbare wijk.

Deel deze pagina