Geen objecten gevonden

Voorbereidingen verduurzaming Glazenwagens in volle gang

Publicatiedatum: 04-03-2022

Donderdagochtend ondertekenden Intermaris en Van der Leij de aannemersovereenkomst voor de verduurzaming van De Glazenwagen. Tegelijkertijd met deze ondertekening, ondertekende de Meedenkgroep het addendum op het Sociaal Plan. De Meedenkgroep behartigt samen met de bewoners in de Klankbordgroep de belangen van alle bewoners van het woongebouw. Intermaris hecht veel waarde aan bewonersparticipatie en daarmee aan het meedenken met de plannen. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de werkzaamheden in volle gang, is de omgevingsvergunning aangevraagd en starten we binnenkort met het ophalen van draagvlak.

Deel deze pagina