Geen objecten gevonden

We kunnen niet alles verhelpen maar we denken altijd mee in oplossingen! 

Publicatiedatum: 19-02-2019

Iedere huurder van Intermaris heeft gelijke rechten, maar ook dezelfde plichten. Een belangrijk doel hiervan is een fijne woonomgeving. Onze leefbaarheidsteams helpen u daar graag bij. Zij kunnen echter niet álles oplossen.  

De primaire taak van Intermaris is zorgen voor voldoende, goede én betaalbare woningen. Fijn wonen dus. Maar woongenot is meer dan dat. Het is dus niet vreemd dat huurders ons ook bellen met klachten en goede ideeën die wel woongerelateerd zijn, maar niet binnen onze macht liggen. Toch willen wij helpen en meedenken.  

Samenwerken 

Twee voorbeelden van huurdersplichten zijn de woning onderhouden en geen overlast veroorzaken. Helaas lukt dit niet iedereen. De oorzaken variëren van onverschilligheid of schulden tot psychiatrische problemen. Daarom werkt Intermaris samen met veel partners, zoals de gemeente, politie, GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en sociale wijkteams. Zo kunnen wij huurders altijd in contact brengen met de juiste instantie.  

Signaleren en verbinden 

Naast deze signalerende functie, heeft Intermaris ook een verbindende functie, vinden wij. Daarom staan onze medewerkers Leefbaarheid ook open voor initiatieven van huurders om de buurt veiliger, mooier of socialer te maken! Intermaris probeert deze ideeën altijd te faciliteren. Onderstaand voorbeelden van signaleren en verbinden. 

Case ‘signaleren’ 

De bewoners van de Sara Burgerhartflat aan het Betje Wolffplein willen graag dat de entree wordt opgeknapt. Hun bewonerscommissie maakt er serieus werk van, en stuurt alle bewoners een situatietekening met de vraag of zij deze willen voorzien van hun voorkeurskleur. De keuzes lopen echter sterk uiteen en een aantal bewoners wil graag een muurschildering. Anderen vinden de veiligheid niet optimaal. Ook blijkt er vraag naar een afsluitbare mededelingenkast. De bewonerscommissie geeft alle wensen door aan Intermaris. In overleg komen we tot een mooi compromis. De kleurkeuze is prima te onderhouden en naar tevredenheid van de meeste bewoners. Daarnaast zorgt Intermaris voor de verlichting en een nieuwe mededelingenkast.

Case ‘verbinden’ 

Een van onze bewoners is door een psychiatrisch ziektebeeld snel overprikkeld. Jarenlang merken buurtbewoners hier weinig van. Totdat er in de buurt wordt gerenoveerd. De persoon in kwestie vraagt Intermaris om een oplossing. Wij gaan om tafel met GGZ en WMO (maatschappelijke ondersteuning). Ondertussen heeft de situatie al zo veel stress opgeleverd dat de huurder ontspoort, met alle gevolgen voor buurtbewoners van dien. Politie en Intermaris ontvangen klachten. Samen met zorgaanbieders zoeken we een oplossing. We informeren de gemeente. We gaan in gesprek met buurtbewoners om te horen wat er onder hen leeft. Kortom, het raakt veel mensen en organisaties. Samen met netwerkpartners hebben we de rust zo snel mogelijk hersteld. Voor alle partijen.

 

 

Deel deze pagina