Geen objecten gevonden

Woningen verduurzamen met oog voor flora en fauna

Publicatiedatum: 06-05-2019

Met het project Duurzaam Wonen verbetert Intermaris duizenden woningen. Voor u als hoofdbewoner, maar óók voor kleine medebewoners zoals vogels en vleermuizen. Met het dichten van kieren en gaten zien zij hun nestplekken verdwijnen. Belangrijke schakels voor de natuur in de wijk komen in het gedrang. Daarom bekijken wij per project, samen met de betreffende aannemer, hoe we alternatieven kunnen bieden bij  de woningen.

Intensief onderzoek

Als woningcorporatie hebben wij een zorgplicht voor alle inheemse planten en dieren. Voor sommige diersoorten die in gebouwen nestelen geldt extra bescherming, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Wanneer is vastgesteld welke beschermde soorten mogelijk in het gebouw nestelen, laat Intermaris een plan van aanpak maken voor een alternatief. Daarna laten wij dit keuren volgens de Wet Natuurbescherming van de provincie. Dit traject kan wel twee jaar in beslag nemen.

Optimale oplossing

Een mooi voorbeeldproject is de verduurzaming van 77 woningen aan de Boekerij, Galerij en Binnenplaats in Blokker. Veel hoekwoningen zijn hoog in de puntgevel voorzien van gaten en sleuven. Het zijn ingemetselde nestplekken voor gierzwaluwen en vleermuizen. Deze oplossing is in elk opzicht optimaal. Beton is zeer duurzaam, de vormgeving is fraai, ze zijn redelijk eenvoudig aan te brengen en, last but not least, de binnenkant is helemaal ingericht naar de behoeften van de doelgroep.

Positieve effecten

Aannemer was Toekomstgroep uit Andijk. Ben Pronk is hier zowel uitvoerder als de flora- en faunaspecialist. “Waar ik sommige partijen nog moet overtuigen van het belang, neemt Intermaris standaard al voorzieningen op in haar renovatieplannen. Zij zien in dat het écht noodzakelijk is voor de natuur, maar ook dat dit de wijk leefbaarder maakt, inclusief positief effect op hun huurders.” Bewoners ervaren geen overlast van hun medebewoners, mede door de nieuwe, dikke isolatie.

Tegels uit achtertuinen

Pronk hoopt dat het enthousiasme ook leidt tot bewustere keuzes in de achtertuinen. “Vogels en insecten hebben het moeilijk door alle bestrating, maar ook het riool met die zware regenval van tegenwoordig. Dus trek die tegels eruit, haal de natuur in je tuin en geniet!”

 

Deel deze pagina