Geen objecten gevonden

86% van de bewoners zegt ja tegen Sociaal Plan Sint Eloystraat en Sint Jozefstraat

Publicatiedatum: 14-09-2021

Het Sociaal Plan voor de sloop van de sociale huurwoningen aan de Sint Eloystraat en de Sint Jozefstraat in Hoorn is rond. 86% van de huidige bewoners stemt in met het Sociaal Plan voor de sloop. Dat betekent dat de bewoners actief op zoek kunnen naar een passende woning. Het betreft de woningen aan de Sint Eloystraat 1 t/m 5A en Sint Jozefstraat 4 t/m 8A en 26 t/m 160 (even).

Het Sociaal Plan gaat in per 1 september 2021
Op woensdag 8 september hebben Han Leurink, directeur Wonen & Vastgoed van Intermaris en mevrouw Jiawan, voorzitter van de bewonerscommissie Noord van Noord, het Sociaal Plan feestelijk ondertekend. Han Leurink is trots op het behaalde resultaat. “We realiseren ons dat de woningen, ondanks de slechte technische staat, voor de bewoners hun thuis is. En door te slopen nemen we dat van hun af. Maar met het ondertekenen van het Sociaal Plan hebben de bewoners de tijd en de ruimte om een andere geschikte woning te vinden. En het is mooi om te zien dat we dat samen met de leden van de bewonerscommissie hebben bereikt.”  

86% van de bewoners zegt ja
Na een positief verlopen participatietraject met de bewoners, zegt 86% van de huidige bewoners ja tegen het Sociaal Plan. Door in te zetten op persoonlijk contact door het houden van huisbezoeken en het organiseren van bijeenkomsten zoals een ‘bakkie in de buurt’ hebben we de bewoners meegenomen in dit intensieve proces. In het plan staat onder meer dat bewoners een verhuisvergoeding ontvangen en dat ze een woning kunnen zoeken met stadsvernieuwingsurgentie. Hierdoor maken ze eerder kans op een passende woning. Ze hebben daarvoor tot eind 2023 de tijd.

De start van de sloop staat gepland voor eind 2023 
De lege woningen verhuren we via een vastgoedbeheerder GAPPH. De woningen blijven daardoor tijdelijk bewoond en de leefbaarheid van de buurt blijft op peil. Omdat de komende jaren de verhuisbewegingen toenemen in de wijk hebben we met HVC afspraken gemaakt over het ophalen van grofvuil. Zo proberen we de overlast te beperken.

Er komen nieuwe sociale huurwoningen voor terug
In de wijk Noord van Noord in Hoorn staan aan de Sint Jozefstraat, Sint Eloystraat en Sint Chrispijnstraat vier woongebouwen met in totaal 77 appartementen van Intermaris. Ook verhuren wij er 12 beneden-boven woningen en 19 garages. Intermaris wil deze 89 sociale huurwoningen en 19 garages slopen en vervangen door tussen de 120 en 140 nieuwe sociale huurwoningen. Daarover gaan we met de buurt in gesprek. Samen met de gemeente zijn we bezig om de stedenbouwkundige uitgangspunten helder te krijgen. Hierna volgt in de loop van 2022 een participatietraject met de omwonenden over de nieuwbouw en woonomgeving.

Sloop en nieuwbouw is beste optie
De woningen zijn technisch onderzocht. Ook hebben we onder bewoners een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd. De conclusie was dat sloop de enige verantwoorde optie is. De woningen komen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Via renovatie is het niet mogelijk om de huizen te laten voldoen aan de huidige eisen van bijvoorbeeld wooncomfort en duurzaamheid.

Meer weten over dit project? Lees verder:
Hoorn-Noord

 

Deel deze pagina