Ondernemingsplan

2015 - 2018

Ons ondernemingsplan staat voor wat wij doen en wie wij zijn. De komende jaren staan vooral in het teken van de betaalbaarheid: hoe houden we wonen voor onze huurders betaalbaar. Een deel van onze huurders komt aan het eind van de maand simpelweg tekort.

Hoe houden wij wonen betaalbaar voor onze huurders?
Een van onze oplossingen is kijken naar woonlasten: huur en energiekosten. Duurzaamheid is de komende jaren dan ook een van de belangrijkste thema’s in ons werk. Ook blijven wij investeren in nieuwbouw. Ondanks alle tegenwind. Omdat een corporatie die niet investeert, op termijn de rekening betaalt.

Meer eenpersoonshuishoudens
Onze nieuwbouw is goed afgestemd op de veranderende vraag: meer eenpersoonshuishoudens, woningen voor ouderen, verbinden van wonen en zorg en meer vraag naar woningen in de stad.

Samenwerking
Ook samenwerking met onze stakeholders is hierbij belangrijk, ieder vanuit eigen deskundigheid. En bewonersparticipatie: hoe kunnen wij samen met onze bewoners tot de beste oplossingen komen. Vanuit de betaalbaarheid kijken wij tot slot ook naar onze eigen organisatie. We besparen op kosten door onze organisatie af te stemmen op onze volkshuisvestelijke taak.

Bekijk het ondernemingsplan van Intermaris
Zandkunstenaar Gert van der Vijver heeft het plan uitgewerkt in zand.
Bekijk het filmpje (1 minuut)
Bekijk het filmpje (5 minuten)

Of blader door het digitale magazine