Geen objecten gevonden

Integriteit

Intermaris hecht grote waarde aan integriteit. Oprechtheid loopt ook als een rode draad door onze organisatie. Zo houden onze medewerkers zich aan duidelijke interne gedragsregels, die zijn omschreven in onze integriteitscode: "Een beetje integer bestaat niet". Deze code geldt ook voor ons bestuur en onze toezichthouders.

Onze medewerkers

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zorgvuldig werken, met respect voor klanten en collega's. Medewerkers van Intermaris maken geen gebruik van de naam of het netwerk van Intermaris om persoonlijk voordeel te behalen. Ook krijgen ze, vanzelfsprekend, geen voorrang bij woningtoewijzing.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Vermoedt u fraude? Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u signalen doorgeven over mogelijke fraude. Maar ook over eventuele zelfverrijking door corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Wilt u een persoonlijk gesprek met een medewerker van het meldpunt? Vermeld dan uw telefoonnummer. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het is goed te weten dat het Meldpunt níet is bedoeld voor klachten over onderhoud of huurgeschillen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de huurcommissie.

Klokkenluidersregeling

Intermaris vindt het belangrijk dat medewerkers veilig melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden binnen onze organisatie. Daarom is hiervoor een Klokkenluidersregeling opgesteld. Met deze regeling kan elke medewerker (ernstige) misstanden melden. Deze procedure sluit aan bij de integriteitsuitgangspunten van Intermaris (gepubliceerd in maart 2010). De regeling geldt voor alle medewerkers van Intermaris, inclusief tijdelijke medewerkers, stagiaires en toezichthouders.

Deel deze pagina