Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van Intermaris en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Onze RvC bestaat uit zes personen. Hieronder stellen zij zich kort voor.

Vragen? Neem contact op via rvcintermarisnl.

Paul Trip (voorzitter)

Specialisme: Vastgoed en volkshuisvesting
Ik ben een vastgoedspecialist met langdurige werkervaring in de vastgoedbranche; zowel nationaal als internationaal. Ik ben mijn hele werkzame leven al actief op het vlak van vastgoedontwikkeling en heb vele jaren een groot vastgoedbedrijf geleid. Op dit moment ben ik werkzaam als gedelegeerd ontwikkelaar en adviseer ik institutionele vastgoedpartijen. Naast mijn commissarisfunctie bij Intermaris vervul ik ook nog enkele andere toezichthoudende functies. Met de invoering van de nieuwe Woningwet liggen er volop uitdagingen. Vanuit mijn rol als commissaris wil ik hieraan graag met mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren.

Lucy Schmitz (vice-voorzitter)

Specialisme: Huurdersbelangen
Vanuit mijn achtergrond breng ik de brede maatschappelijke invalshoek mee in de Raad van Commissarissen. Van huis uit ben ik sociaal wetenschapper. Ik was werkzaam als directeur-bestuurder in de jeugdzorg en heb daarnaast ervaring in het beroepsonderwijs, in de psychiatrie voor volwassenen en in vluchtelingenwerk. Momenteel ben ik als toezichthouder betrokken bij een ROC, bij een instelling voor ouderen- en thuiszorg en bij een organisatie voor vluchteling-studenten (UAF). Wonen is een basisbehoefte van mensen en daarom belangrijk voor hun welzijn en voor hun functioneren in de samenleving. Dat ik benoemd ben op voordracht van de huurdersvereniging ondersteunt dat belang alleen maar. Graag draag ik als commissaris mijn steentje bij aan plezierig wonen in een gezonde leefomgeving.

Harm-Jan van Schaik

Specialisme: Huurdersbelangen, governance en volkshuisvesting
Vanuit de gedacht dat iedere mens telt, wil ik me als, Commissaris op voordracht van huurders, nadrukkelijk inzetten voor een corporatie die naast begrippen als betaalbaarheid en beschikbaarheid ook oog heeft voor de menselijke maat en huurdersparticipatie. Een achtergrond in zowel de volkshuisvesting als het openbaar bestuur kan uitkomen in processen waarbij Intermaris en haar huurders toewerken naar cultuur van samen optrekken. Vanuit mijn werk in het openbaar bestuur breng ik naast expertise op gebied van integriteitsdilemma's ook kennis over omgang met overlast, criminaliteit en ondermijning mee.

Annelinda van Dijck-van Eck

Specialisme: Vastgoedsturing en projectontwikkeling
Ik word gedreven door de wens om een wezenlijk verschil te maken voor degenen die dit nodig hebben. Waarden als 'Betaalbaarheid en Beschikbaarheid' zijn de beginselen voor een goede sociale huisvester. Ik vind het belangrijk dat de gelden die er zijn, doelmatig worden ingezet. Je kan het tenslotte maar één keer uitgeven. Mijn achtergrond in projectontwikkeling, vastgoedsturing en vastgoedmanagement helpt mij om hier goed toezicht op te houden. Daarbij helpen mijn interesse in innovaties en mijn ervaring met duurzaamheid om waakzaam te zijn op alle nieuwe ontwikkelingen in de markt, nu én in de toekomst.

Wim Weide

Specialisme: Vastgoedontwikkeling en financiering
Ik ben al vele jaren vanuit diverse rollen actief bij vastgoedontwikkelingen, herstructureringsprojecten en portefeuillevraagstukken. De opgave waarop vandaag de dag betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van het wonen worden ingevuld is geen vanzelfsprekendheid. Het is mijn doel bij Intermaris als commissaris bij te mogen dragen aan zaken die financieel en maatschappelijk in evenwicht zijn.

Huub Bröring

Specialisme: Financiering en voorzitter Auditcomissie
Met mijn financiële en organisatorische achtergrond draag ik graag bij aan de financiële sturing en interne beheersing van Intermaris. Graag ondersteun ik de organisatie en haar stakeholders met mijn kennis en enthousiasme. Ik heb woningcorporaties in mijn hart gesloten omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan levensvreugde en samenhang in de samenleving. Een prachtig instituut in het hart van de samenleving.