RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van Intermaris en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Onze RvC bestaat uit zes personen. Hieronder stellen zij zich kort voor.

Vragen? Neem contact op via rvcintermarisnl.

Paul Trip (voorzitter)
Specialisme: Vastgoed en volkshuisvesting
Ik ben een vastgoedspecialist met langdurige werkervaring in de vastgoedbranche; zowel nationaal als internationaal. Ik ben mijn hele werkzame leven al actief op het vlak van vastgoedontwikkeling en heb vele jaren een groot vastgoedbedrijf geleid. Op dit moment ben ik werkzaam als gedelegeerd ontwikkelaar en adviseer ik institutionele vastgoedpartijen. Naast mijn commissarisfunctie bij Intermaris vervul ik ook nog enkele andere toezichthoudende functies. Met de invoering van de nieuwe Woningwet liggen er volop uitdagingen. Vanuit mijn rol als commissaris wil ik hieraan graag met mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren.

Lucy Schmitz (vice-voorzitter)
Specialisme: Huurdersbelangen
'Vanuit mijn achtergrond breng ik de brede maatschappelijke invalshoek mee in de Raad van Commissarissen. Van huis uit ben ik sociaal wetenschapper. Ik ben werkzaam als directeur-bestuurder in de jeugdzorg en heb daarnaast ervaring in het beroepsonderwijs, in de psychiatrie voor volwassenen en in vluchtelingenwerk. Wonen is een basisbehoefte van mensen en daarom belangrijk voor hun welzijn en voor hun functioneren in de samenleving. Dat ik benoemd ben op voordracht van de huurdersvereniging ondersteunt dat belang alleen maar. Ik vind het leuk dat ik ben benoemd en kijk ernaar uit ook weer nieuwe ervaring op te doen.

Ben Spelbos
Specialisme: Financiën
Als financieel expert binnen de RvC is het mijn rol om het brede spectrum van 'de centen' in de gaten te houden. Dat loopt van de woningexploitatie, de investeringen tot en met de financiering. Allemaal zaken die naar de dag van vandaag niet meer van zelfsprekend zijn. Vanuit mijn brede achtergrond kennis als accountant bij woningcorporaties en vastgoedondernemingen kan ik deze ervaringen inzetten bij Intermaris, met als doel dat Intermaris er beter van wordt.

Marie-Christine Schoordijk
Specialisme: Huurdersbelangen en governance
‘Ik wil weten wat er leeft onder de huurders. Dat hoor ik graag uit eerste hand. Vier keer per jaar bezoek ik de huurdersverenigingen van De Boog en InterWhere. Maar ook tussendoor is er volop contact, vooral via alle moderne communicatiemiddelen. De huurdersverenigingen zijn zeer goed geïnformeerd en werken professioneel. Dat vind ik bijzonder, want het blijft vrijwilligerswerk. Dat is voor mij weer een extra motivatie.

Annelinda van Dijck-van Eck
Specialisme: Vastgoedsturing en projectontwikkeling
Ik word gedreven door de wens om een wezenlijk verschil te maken voor degenen die dit nodig hebben. Waarden als 'Betaalbaarheid en Beschikbaarheid' zijn de beginselen voor een goede sociale huisvester. Ik vind het belangrijk dat de gelden die er zijn, doelmatig worden ingezet. Je kan het tenslotte maar één keer uitgeven. Mijn achtergrond in projectontwikkeling, vastgoedsturing en vastgoedmanagement helpt mij om hier goed toezicht op te houden. Daarbij helpen mijn interesse in innovaties en mijn ervaring met duurzaamheid om waakzaam te zijn op alle nieuwe ontwikkelingen in de markt, nu én in de toekomst.

Wim Weide
Specialisme: Vastgoedontwikkeling en financiering
Ik ben mijn hele werkzame leven vanuit diverse rollen actief bij vastgoedontwikkelingen, herstructureringsprojecten en portefeuillevraagstukken. De opgave waarop vandaag de dag betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van het wonen worden ingevuld is geen vanzelfsprekendheid. Het is mijn doel bij Intermaris als commissaris bij te mogen dragen aan zaken die financieel en maatschappelijk in evenwicht zijn.