Vacatures

Intermaris biedt een prettige werksfeer met bevlogen collega’s. Wij werken efficiënt en effectief. Daarnaast beschikken onze medewerkers over de competenties die horen bij hun functie en de afdeling waarvoor ze werken. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen laag in de organisatie.

Vacatures
Op dit moment heeft Intermaris geen vacatures.
Graag brengen wij een vacature van het Platform Woningcorporaties West-Friesland onder uw aandacht:

PWW is een samenwerkingsverband van vijf woningcorporaties uit de regio: Het Grootslag, Intermaris, WelWonen, Wooncompagnie en Woonschakel. In dit verband worden initiatieven ondernomen die van belang zijn voor de volkshuisvesting in de regio. Eén van deze initiatieven is de oprichting van een Regionale Geschillencommissie. Deze geschillencommissie behandelt klachten van huurders die door de woningcorporatie zijn afgehandeld en afgerond. Bijvoorbeeld klachten over het gevoerde beleid, het nakomen van afspraken of de wijze waarop men is bejegend. Het is een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden: een onafhankelijk voorzitter, een lid met juridische kennis van huurrecht en een lid op voordracht van de betrokken huurdersorganisaties.

De Regionale Geschillencommissie zoekt met ingang van januari/februari 2018 een nieuw lid namens de huurders.

Gewenst profiel:
- het lid is huurder van één van de aangesloten woningcorporaties;
- is niet werkzaam bij één van de aangesloten woningcorporaties;
-  is in staat om in hoor- en wederhoorsituaties adequate vragen te stellen;
-  kan aan de hand van concrete klachten, interne procedures en werkwijzen kritisch toetsen en hierover een oordeel vormen;
-  beschikt over gevoel voor wat als redelijk of billijk mag worden beschouwd;
-  heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
-  beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Als u zich graag wilt inzetten voor een maatschappelijk doel (op basis van onkostenvergoeding) en u voldoet aan bovenstaand functieprofiel, dan gaan wij graag met u in gesprek. U kunt uw belangstelling kenbaar maken vóór 8 december a.s. aan Lianne Lakeman, l.lakemanintermarisnl

Ontwikkeling medewerkers
Bij Intermaris werken zo'n 200 collega’s (160 fte) met hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Onze collega’s nemen die verantwoordelijkheid ook. We zetten in op een continue ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Kwaliteiten en talenten worden optimaal benut. Daarom besteedt Intermaris een deel van de loonsom aan opleidingen en trainingen. Dit budget is afgestemd op individuele persoonlijke ontwikkelingsplannen en op de algemene opleidingsbehoefte vanuit de organisatie.

Onze arbeidsvoorwaarden
Intermaris zorgt voor een gezonde, inspirerende en veilige werkomgeving. Goed werkgeverschap ervaren wij als onze plicht. Functies binnen Intermaris zijn vastgelegd in functieprofielen. Beloning vindt plaats op basis van de cao-woondiensten, in combinatie met het beoordelings- en beloningssysteem. Intermaris heeft een 36-urige werkweek.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.