Voorwaarden woningruil

Om aan woningruil deel te nemen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees deze goed door voordat u op zoek gaat naar iemand waarmee u wilt ruilen. Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk dan welke gegevens u moet inleveren om mee te kunnen doen aan woningruil. 

Goed om te weten

Na één maand huren bij Intermaris kunt u mee doen aan woningruil. U kunt dan een aanvraag doen als u een geschikte kandidaat heeft gevonden. Bent u zelf via woningruil in uw woning komen wonen? Dan kunt u pas na één jaar weer een woningruil aanvragen. 

De verhuurder moet akkoord gaan met de woningruil

Is de woningruil met een woning buiten de gemeente Hoorn of Purmerend? Dan is het misschien nodig dat de andere gemeente goedkeurig geeft. Dit heet een huisvestingsvergunning. Controleer dit bij de andere gemeente. Als er een bewindvoerder is, moet deze ook goedkeuring geven voor de woningruil.

Als niet-huurder van Intermaris moet u een verhuurdersverklaring inleveren

Deze vraagt u op bij uw huidige verhuurder. In de verhuurdersverklaring staat of de huur altijd op tijd is betaald en of er overlast is veroorzaakt. Soms kan een negatieve verhuurdersverklaring een reden zijn om de aanvraag tot woningruil af te wijzen. Let op: een verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Voor woningruil moet u ingeschreven staan bij Woonmatch

De woningruil heeft geen invloed op uw inschrijving bij Woonmatch.

De hoogte van uw inkomen

Voor woningruil met een sociale huurwoning mag uw (gezamenlijk) belastbaar verzamelinkomen niet hoger zijn € 48.625 per jaar (prijspeil 2024). Lees meer over passend toewijzen en de hoogte van uw inkomen.

Tip! Op uw (gezamenlijke) belastingaangifte ziet u wat uw belastbaar verzamelinkomen is.

Na woningruil krijgt de nieuwe huurder een nieuwe huurcontract

Dit huurcontract is voor minimaal twaalf maanden. Na deze twaalf maanden wordt de huurcontract automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Let op! Verhuizen binnen de eerste twaalf maanden is niet toegestaan en kan betekenen dat de woningruil wordt teruggedraaid!

Voor Purmerend gelden deze extra voorwaarden:

 • In een 4-kamer woning moeten minimaal 2 personen wonen.
 • In een 5-kamer woning moeten minimaal 3 personen wonen.
 • Een alleenstaande ouder met 1 kind mag ook. Dan moet u wel bewijzen dat het kind in de woning gaat wonen. Dit laat u zien door middel van een ouderschapsplan, echtscheidingspapieren of ander schriftelijk bewijs.

Verschil tussen interne en externe woningruil 

Een interne woningruil betekent dat huurders van Intermaris met elkaar van woning ruilen. Een externe woningruil is een woningruil tussen huurders van Intermaris en huurders van een andere woningcorporatie.

Aanvragen woningruil

Veel gevraagd over Aanvragen woningruil

Wat zijn de voorwaarden bij woningruil?

Algemeen

Lees hier de voorwaarden voor woningruil.

Goed om te weten

Bij woningruil kijken we niet naar uw inschrijftijd in Woonmatch. Hierdoor kunt u sneller een passende woning vinden.

Wij nemen aanvragen voor woningruil op dit moment niet in behandeling

Wij vragen u vriendelijk om in september 2024 weer contact met ons op te nemen.

 

Hoe vraag ik woningruil aan?

Algemeen

Volg het stappenplan en start uw zoektocht naar een nieuwe woning:

 1. Lees de voorwaarden van woningruil goed door. U weet dan wat u kunt verwachten en waar de aanvraag voor woningruil aan moet voldoen.
 2. Controleer uw (gezamenlijk) belastbaar verzamelinkomen en vraag uw inkomensverklaring op.
 3. Vraag bij uw verhuurder een verhuurdersverklaring aan.
 4. Vraag bij uw gemeente een uittreksel Basisregistratie Personen met historische adresgegevens op.
 5. Verzamel uw laatste jaaropgave en de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties.
 6. Vul het aanvraagformulier woningruil in.
 7. Verstuur het aanvraagformulier samen met alle documenten naar Intermaris.

Let op: aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Goed om te weten

 • Woningruil moet minimaal zes weken voor de gewenste ruildatum schriftelijk worden aangevraagd bij Intermaris.
 • Voor elke woning moet apart een aanvraag worden ingediend. Voor een woningruil waarbij meerdere verhuurders betrokken zijn (niet alleen woningen van Intermaris), moeten alle verhuurders akkoord geven.
 • Intermaris rekent geen extra kosten voor de aanvraag en verwerking van woningruil.

Wij nemen aanvragen voor woningruil op dit moment niet in behandeling

Wij vragen u vriendelijk om in september 2024 weer contact met ons op te nemen.

 

Welke documenten moet ik inleveren bij een aanvraag voor woningruil?

Algemeen

Lees hier welke documenten en gegevens wij van u nodig hebben bij een aanvraag woningruil.

Wij nemen aanvragen voor woningruil op dit moment niet in behandeling

Wij vragen u vriendelijk om in september 2024 weer contact met ons op te nemen.

 

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

De huurprijs van de woning waarmee iemand ruilt, wordt opnieuw berekend

Dit kan betekenen dat de huurprijs verandert. Neem contact met ons op om te vragen wat de nieuwe huurprijs wordt.

Wij nemen aanvragen voor woningruil op dit moment niet in behandeling

Wij vragen u vriendelijk om in september 2024 weer contact met ons op te nemen.

 

Waar vind ik het woningruilaanbod?

Algemeen

U moet zelf een geschikte ruilkandidaat vinden

Bijvoorbeeld in uw eigen netwerk. Of op www.ruilmijnwoning.nl.

Heeft u een ruilkandidaat gevonden?

Dan kunt u woningruil aanvragen.

 Goed om te weten

 • Wij bemiddelen niet en hebben ook geen wachtlijst met ruilkandidaten.
 • Een aanvraag woningruil is gratis.

Wij nemen aanvragen voor woningruil op dit moment niet in behandeling

Wij vragen u vriendelijk om in september 2024 weer contact met ons op te nemen.

 

Wat is woningruil?

Algemeen

Woningruil is als twee of meer huishoudens met elkaar van woning ruilen. 

Goed om te weten 

 • Voor woningruil is altijd (schriftelijke) toestemming nodig van de verhuurder(s).
 • Woningruil kan in heel Nederland. 

Wij nemen aanvragen voor woningruil op dit moment niet in behandeling

Wij vragen u vriendelijk om in september 2024 weer contact met ons op te nemen.