Bovenregionale Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de manier waarop onze klachtencommissie uw klacht heeft opgelost? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Bovenregionale Geschillencommissie. U kunt online dit klachtenformulier invullen en per e-mail of post indienen bij de Bovenregionale Geschillencommissie.

Wel of niet naar de geschillencommissie? Dit zijn de voorwaarden:

 • uw klacht is niet langer dan een jaar geleden ontstaan;
 • u mag uw klacht niet anoniem sturen;
 • u mag niet discrimineren;
 • u heeft ons genoeg kans gegeven de klacht zelf op te lossen;
 • u heeft de klacht niet eerder aan een andere onafhankelijke instantie voorgelegd;
 • de geschillencommissie heeft de klacht niet al eerder behandeld en advies over gegeven;
 • uit de klacht moet duidelijk zijn wat ons wordt verweten;
 • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, worden niet in behandeling genomen;
 • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht.

Tip: lees het klachtenreglement eerst goed door

Hier leest u alle regels die de geschillencommissie volgt voordat zij uw klacht in behandeling neemt.

Klacht ingediend? Dit zijn de volgende stappen:

 1. U hoort binnen 2 weken of de geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt.
 2. Zo ja, dan krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is meestal ongeveer 3 weken later.  
 3. Tijdens die hoorzitting kunnen u en wij ons verhaal doen. U kunt vragen of iemand anders met u meegaat naar de hoorzitting.
 4. De commissie geeft ons een onafhankelijk advies. U krijgt ook een exemplaar van het advies.

Het behandelen van uw klacht is gratis.

Ook blijven uw klacht en gegevens geheim. En u kunt uw klacht altijd weer intrekken.