Servicekosten

Bijna iedereen die bij Intermaris huurt, betaalt servicekosten. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor de schoonmaak en elektriciteit voor algemene ruimtes. Deze kosten berekenen we maandelijks aan u door en komen bovenop uw huurprijs. U betaalt aan ons een voorschot.

Jaarlijks worden de gemaakte kosten vergeleken met de betaalde servicekosten

U ontvangt vervolgens een jaarafrekening. Heeft u over het afgelopen jaar te veel betaald? Dan ontvangt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald? Dan ontvangt u een naheffing om een bedrag te betalen.

Soms verhogen we het voorschotbedrag

Op basis van de laatste afrekening en eventuele prijsverhogingen stelt Intermaris vervolgens het nieuwe bedrag voor de servicekosten vast. U ontvangt hierover van ons een brief.

Ontvangt u huurtoeslag?            

Geef het nieuwe huurbedrag dan door aan de Belastingdienst. Want een aanpassing in de subsidiabele servicekosten kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Subsidiabele servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor energie en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.

Meer informatie over servicekosten?

In onderstaande video leggen we alles nog eens uit. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. 

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen

Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van algemene ruimten in uw woongebouw. Of elektrakosten van de lift of lampen op de galerij en het trappenhuis. In uw huurcontract leest u welke servicekosten u precies betaalt.

U betaalt iedere maand een voorschot voor de servicekosten

En u ontvangt ieder jaar, in juli, een afrekening. Daarmee verrekenen we het voorschot met de werkelijk gemaakte kosten.

Woont u in een gebouw met een centrale installatie voor cv en warm water?

Dan betaalt u ook warmtekosten (gasverbruik). De warmtekosten bestaan uit kosten voor gas en warm water. Deze kosten zijn onderdeel van de afrekening servicekosten.

Wanneer ontvang ik de jaarlijkse afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening uiterlijk 1 juli per mail of brief

Deze afrekening gaat over het verbruik van het jaar ervoor (1 januari tot en met 31 december).

Krijgt u een bedrag van ons?

 • Wij betalen dit binnen 30 dagen op het rekeningnummer dat op de afrekening staat.
 • Klopt het rekeningnummer op de afrekening niet? Neem dan zo snel mogelijk intermaris.nl/contact met ons op om het juiste rekeningnummer door te geven.

Heeft u de afrekening(en) niet ontvangen of wilt u de afrekening(en) nogmaals ontvangen?

Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de servicekosten of warmtekosten?

Algemeen

U kunt bezwaar maken tegen de servicekosten of warmtekosten van uw huurwoning als:

 • u het niet eens bent met het jaarlijkse kostenoverzicht van de servicekosten of warmtekosten;
 • u vindt dat u een te hoog voorschotbedrag betaalt;
 • u geen kostenoverzicht heeft ontvangen.

Mail uw bezwaar naar info@intermaris.nl of stuur een brief naar Postbus 554, 1620 AH Hoorn

U ontvangt binnen drie weken een reactie.

Het voorschotbedrag voor de servicekosten is veranderd. Waarom?

Algemeen

We kijken naar de gemaakte kosten van vorige jaren. En naar de verwachte prijsstijging in het komende jaar. Zodat u bij de eindafrekening van de servicekosten niet een groot bedrag in één keer moet betalen.

Goed om te weten

Verhogen we het voorschotbedrag? Dan sturen we u daarover een brief.

Heeft u een eigen tussenmeter voor water, gas en elektra?

Dan kijken we bij het berekenen van het voorschotbedrag naar het verbruik per huishouden. U ontvangt ieder jaar een overzicht met uw eigen verbruik. Dat overzicht ontvangt u als bijlage bij de afrekening van de servicekosten.

Heeft u geen eigen watermeter?

Dan kijken we naar het totale waterverbruik van alle woningen in uw woongebouw. Dat totale waterverbruik delen we daarna door het aantal woningen in uw woongebouw. Ook houden we rekening met de grootte van uw woning.

Ik betaal mijn gas en/of elektraverbruik aan Intermaris. Hoe zie ik mijn verbruik?

Algemeen

Sommige bewoners betalen hun gas en/of elektraverbruik aan Intermaris. Deze bewoners kunnen hun energieverbruik inzien via de Energiecoach van Techem. Bekijk hier hoe u uw verbruik inziet.  

Heeft u vragen? Dan kunt contact opnemen met Techem. Bel naar 076 57 25 800 of mail naar energiecoach@techem.nl

De Energiecoach van Techem is alleen voor bewoners van de volgende woongebouwen:

 • Betsy Perk 1 – 411
 • Grote Kerk 1 – 32
 • Ramen 1A – 3C
 • Kerkplein 37A – 37P
 • Mosterdsteeg 1 – 17
 • Astronautenweg 251 – 366
 • Gedempte Appelhaven
 • Commandeur Ravenstraat 49/12 – 49/45
 • Gouw 3-35