Servicekosten

Bijna iedereen die bij Intermaris huurt, betaalt servicekosten. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor de schoonmaak en elektriciteit voor algemene ruimtes. Deze kosten berekenen we maandelijks aan u door en komen bovenop uw huurprijs. U betaalt aan ons een voorschot.

Jaarlijks worden de gemaakte kosten vergeleken met de betaalde servicekosten

U ontvangt vervolgens een jaarafrekening. Heeft u over het afgelopen jaar te veel betaald? Dan ontvangt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald? Dan ontvangt u een naheffing om een bedrag te betalen.

Soms verhogen we het voorschotbedrag

Op basis van de laatste afrekening en eventuele prijsverhogingen stelt Intermaris vervolgens het nieuwe bedrag voor de servicekosten vast. U ontvangt hierover van ons een brief.

Meer informatie over servicekosten?

In onderstaande video leggen we alles nog eens uit. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. 

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale van een woning komen

Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van algemene ruimten in uw woongebouw. Of elektrakosten van de lift of lampen op de galerij en het trappenhuis. In uw huurcontract leest u welke servicekosten u precies betaalt.

U betaalt iedere maand een voorschot voor de servicekosten

En u ontvangt ieder jaar, in juli, een afrekening. Daarmee verrekenen we het voorschot met de werkelijk gemaakte kosten.

Woont u in een gebouw met een centrale installatie voor cv en warm water?

Dan betaalt u ook warmtekosten (gasverbruik). De warmtekosten bestaan uit kosten voor gas en warm water. Deze kosten zijn onderdeel van de afrekening servicekosten.

Wanneer ontvang ik de jaarlijkse afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening uiterlijk 1 juli per mail of brief

Deze afrekening gaat over het verbruik van het jaar ervoor (1 januari tot en met 31 december).

Krijgt u een bedrag van ons?

  • Wij betalen dit binnen 30 dagen op het rekeningnummer dat op de afrekening staat.
  • Klopt het rekeningnummer op de afrekening niet? Neem dan zo snel mogelijk intermaris.nl/contact met ons op om het juiste rekeningnummer door te geven.

Heeft u de afrekening(en) niet ontvangen of wilt u de afrekening(en) nogmaals ontvangen?

Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de servicekosten of warmtekosten?

Algemeen

U kunt bezwaar maken tegen de servicekosten of warmtekosten van uw huurwoning als:

  • u het niet eens bent met het jaarlijkse kostenoverzicht van de servicekosten of warmtekosten;
  • u vindt dat u een te hoog voorschotbedrag betaalt;
  • u geen kostenoverzicht heeft ontvangen.

Mail uw bezwaar naar info@intermaris.nl of stuur een brief naar Postbus 554, 1620 AH Hoorn

U ontvangt binnen drie weken een reactie.

Het voorschotbedrag voor de servicekosten is verhoogd. Waarom?

Algemeen

De hoogte van het voorschot hangt af van de verwachte prijsontwikkeling van servicekosten en warmtekosten. Maar ook van het verbruik van de afgelopen periode. Soms is het daardoor nodig het voorschotbedrag te verhogen. Want als u een te laag voorschotbedrag betaalt, moet u bij de jaarlijkse afrekening veel bij betalen. Dat willen we voorkomen. 

Verhogen we het voorschotbedrag? Dan sturen we u daarover een brief.