Asbest

In veel woningen die gebouwd zijn voor 1994 is asbest gebruikt. Dit type asbest is niet gevaarlijk zolang u er niets mee doet. Zoals in het asbest boren, zagen of het verwijderen.

Wij bekijken in welke woningen asbest zit

Dit controleren wij tijdens onderhoudswerkzaamheden. Of als er een woning vrij komt. Is er asbest dat risico oplevert? Dan laten wij dit verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Is er geen risico? Dan kan het asbest blijven zitten.

 

 

Veel gevraagd over Asbest

Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen?

Algemeen

Asbestvezels die in de lucht komen, kunnen blijven zweven en worden ingeademd. Dat kan in de volgende situaties:

  • Als het asbesthoudende materiaal niet-hechtgebonden is.
  • Als het materiaal hechtgebonden is maar in slechte staat verkeert.
  • Als het materiaal wordt gesloopt of bewerkt. Bijvoorbeeld door erin te zagen of te boren.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.

Wat doet Intermaris bij (een vermoeden van) asbest in een woning?

Algemeen

Wij onderzoeken met steekproeven op welke plekken in onze woningen asbest zit

Dit doen wij als er een woning vrijkomt of bij onderhoud. Misschien is uw woning niet gecontroleerd, maar dezelfde soorten woningen in uw straat wel. Daarmee weten we of we asbest in de woningen van uw straat moeten verwijderen.

Want asbest dat risico’s kan veroorzaken, verwijderen wij direct

Zo laten wij niet-hechtgebonden asbest met een hoog risico altijd meteen verwijderen.

Hechtgebonden asbest levert meestal geen gevaar op zolang het niet wordt bewerkt

Deze vorm van asbest laten wij door gespecialiseerde bedrijven verwijderen. Dat doen we bij planmatig onderhoud of verbetering van de woning.

 Zit er hechtgebonden asbest op een plek waar nooit iets mee gebeurt? Of is die plek niet bereikbaar?

Dan verwijderen we het asbest niet.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden.

  • Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. De vezels komen nauwelijks vrij als het materiaal nog goed is. En als het materiaal niet wordt gesloopt of bewerkt. Bijvoorbeeld door erin te zagen of te boren.
  • Niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen makkelijk vrijkomen. Deze vorm van asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.

Zit er asbest in mijn woning?

Algemeen

Is uw woning voor 1994 gebouwd? En wilt u weten of en zo ja waar er asbest in uw woning zit?

Neem dan contact met ons op. 

Wat moet ik doen bij (een vermoeden) asbest in mijn woning?

Algemeen

Zelf asbesthoudend materiaal verwijderen is gevaarlijk en verboden

Wilt u iets veranderen in uw woning en denkt u dat u bij uw klus asbest bent tegengekomen? Neem dan contact met op ons. Er komt dan zo snel mogelijk een medewerkers bij u langs.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest werd vroeger vaak gebruikt als bouwmateriaal. Het is goedkoop, sterk en slijtvast. Maar ook bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Daarnaast werkt het isolerend.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.

Waar zit asbest?

Algemeen

In woningen die voor 1994 zijn gebouwd, kan asbest(houdende materialen) zitten. Bijvoorbeeld in daken, plafonds, vensterbanken, vloerluiken en riolen.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Asbest kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn

Want mensen die voor lange tijd in contact komen met asbest, kunnen uiteindelijk ziek worden. Denk aan buik- en longvlieskanker of stoflongen. De tijd tussen in contact zijn met asbest en ziek worden kan lang duren.  Soms wel tientallen jaren. De kans op ziekte is heel klein als iemand maar korte tijd in contact is geweest met asbest. Het risico is hoger als iemand lang en vaak met asbest in contact is geweest.

Lees meer over asbest op de website van de Rijksoverheid.