Groen

Veel woningen hebben een tuin. Een eigen tuin of een gemeenschappelijke tuin. Het is belangrijk dat we deze tuinen goed onderhouden. Wat doen wij? Wat doet u? En hoe zorgen wij zo goed mogelijk voor onze stad én de natuur? U leest het hier. 

Gemeenschappelijke tuinen  

Onze hovenier Hoek onderhoudt de gemeenschappelijke tuinen . Er zijn twee soorten gemeenschappelijke tuinen:  

  • Gemeenschappelijke tuinen alleen voor onze bewoners.
  • Openbare gemeenschappelijke tuinen. Dit betekent dat iedereen deze kan gebruiken. Ook mensen die niet in een woning van ons wonen.  

U betaalt soms onderhoudskosten 

Hoort bij uw woning een gemeenschappelijke tuin die niet openbaar is? Dan betaalt u hiervoor onderhoudskosten. 

U onderhoudt uw eigen tuin goed  

U bent zelf verantwoordelijk voor het netjes maken en houden van uw tuin. 

Veel gevraagd over Groen

Wat zijn de regels voor tuinonderhoud?

Algemeen

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het netjes maken en houden van uw tuin
Dit staat ook in de algemene huurvoorwaarden die bij uw huurcontract horen.

Goed om te weten

  • In de voortuin mag uw schutting of heg (erfafscheiding) niet hoger zijn dan één meter.
  • In de achtertuin mag de erfafscheiding niet hoger zijn dan twee meter.
  • Lees meer over tuinonderhoud in deze folder.

Wilt u een verzakt looppad ophogen? Dan kunt u in sommige gevallen zand bij ons aanvragen

  • Neem hiervoor contact met ons op.
  • De afdeling Leefbaarheid bepaalt of u zand krijgt.

Teveel bestrating kan problemen veroorzaken

  • Het riool kan bij hevige regenval of hoosbuien het water minder goed verwerken. Daardoor kan wateroverlast ontstaan.
  • Stenen oppervlaktes houden de warmte in de zomer ook langer vast. Dat zorgt voor opwarming van de stad.
  • Daarnaast wordt de leefruimte van dieren zoals insecten, vogels en vlinders verkleind. Dit zijn juist nuttige dieren voor de natuur.

Intermaris is verantwoordelijk voor het onderhouden van gemeenschappelijke tuinen

Er zijn twee soorten gemeenschappelijke tuinen. Gewone gemeenschappelijke tuinen en gemeenschappelijke tuinen met een openbaar karakter. Het openbare karakter van de tuin betekent dat iedereen gebruik kan maken van de tuin. Voor gemeenschappelijke tuinen brengen we kosten in rekening. Bij gemeenschappelijke tuinen met een openbaar karakter niet. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van overig openbaar groen.