Scootmobiel

U bent blij met uw scootmobiel! U kunt er makkelijk zelf op uit en u bent minder afhankelijk van anderen. Maar waar kunt u uw scootmobiel veilig stallen in uw woongebouw?

Uw scootmobiel stallen

Wanneer uw woongebouw over een scootmobielstalling of parkeerplaats voor de scootmobiel beschikt, dan kunt u daar uw scootmobiel plaatsen. U mag een scootmobiel alleen stallen in een woongebouw als hiervoor een aangewezen plek is.

Scootmobiel op de galerij

U wilt uw scootmobiel op de galerij stallen. Dat kan alleen als uw woongebouw een open galerij heeft aan de buitenkant van het gebouw. De scootmobiel staat dan in de buitenlucht.

Dat mag alleen als de galerij breed genoeg is. Er moet minimaal 85 centimeter aan vrije ruimte overblijven. Dan kan er bijvoorbeeld nog een brancard van de ambulance of een rolstoel langs. Ook kunnen mensen bij brand dan nog van beide kanten vluchten over de galerij. 

Waar mag uw scootmobiel niet staan?

Stal uw scootmobiel nooit in een vluchtroute. Een scootmobiel kan in de weg staan als mensen moeten vluchten. Bijvoorbeeld bij brand. Daarnaast kan een scootmobiel extra brandgevaar opleveren. Dat komt door de laadelektronica, accu’s en kunststof materialen. Hierdoor kan een brand snel groter worden. Dit is erg gevaarlijk voor iedereen in het gebouw.