Anders toewijzen

Bij anders toewijzen van een huurwoning gaat het niet alleen om inschrijftijd in Woonmatch. Ook de motivatie en zelfredzaamheid van de huurder zijn belangrijk. Bij anders toewijzen zoeken we huurders die iets willen betekenen voor het woongebouw, de buurt en de bewoners.

Dankzij anders toewijzen werken bewoners samen aan de leefbaarheid  

Anders toewijzen zorgt ervoor dat bewoners naar elkaar omkijken en samen activiteiten organiseren. Dit zorgt voor een prettige sfeer en fijne woonomgeving. En voor een hechte woongemeenschap. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.

In Woonmatch staat aangegeven als we een woning anders toewijzen

Geef in Woonmatch aan dat u interesse heeft in de woning. Lees hieronder hoe anders toewijzen precies werkt.

Veel gevraagd over Anders toewijzen

Hoe werkt anders toewijzen?

Algemeen

 • Stap 1: U geeft in Woonmatch aan dat u interesse heeft in de woning. En u vult een motivatievragenlijst in.  
 • Stap 2 : We beoordelen uw inschrijving en motivatievragenlijst met een standaard scoreformulier. Een commissie controleert de scores volgens het vier-ogen-principe. Dit betekent dat meer personen los van elkaar het motivatieformulier beoordelen.
 • Stap 3: Kiezen we u uit? Dan nodigen we u uit voor een motivatiegesprek en het bekijken van de woning.
 • Stap 4: Wordt u de nieuwe huurder? Dan tekent u een standaard huurcontract met een bijlage. Daarin staan een aantal extra voorwaarden. Deze voorwaarden gaan over het toewijzen op basis van motivatie (anders toewijzen) en de afspraken die daarbij horen.

Goed om te weten

Uw inschrijftijd is niet bepalend. Want uw motivatie en zelfredzaamheid wegen zwaarder. Scoren geïnteresseerden even hoog? Dan bepaalt de inschrijftijd wél wie de woning krijgt. 

Wat zijn de voorwaarden rondom anders toewijzen?

Algemeen

 • U staat ingeschreven in Woonmatch.
 • Uw inkomen past bij de woning waarop u reageert. Lees hier meer over passend toewijzen.
 • U zet zich vrijwillig in voor het woongebouw en de buurt.
 • U bent betrokken bij de bewoners en de leefbaarheid in het woongebouw.
 • U vindt het leuk om contactpersoon te zijn voor bewoners en betrokken partijen. En u vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen.
 • U vindt het leuk om samen activiteiten te organiseren en uit te voeren.
 • U komt met ideeën voor het woongebouw en/of de buurt.
 • U helpt een kwetsbare bewoner wanneer dat nodig is.
 • U helpt mee om de sfeer en veiligheid te verbeteren in het gebouw waarin u woont. 
 • U zet zich iedere week een paar uur in voor de Koriander. 
 • U kunt uw inzet goed combineren met uw werk- en privéleven.
 • U brengt een gezellige sfeer en kunt uw talent(en) goed inzetten.

Wat betekent anders toewijzen?

Algemeen

Bij anders toewijzen van een woning is inschrijftijd in Woonmatch niet (alleen) bepalend. Bij anders toewijzen zoeken we naar huurders die iets willen betekenen voor het gebouw en/of de buurt. Daarbij wegen motivatie en zelfredzaamheid zwaarder dan de opgebouwde inschrijftijd.

Bij anders toewijzen verwachten we meer dan anders van huurders. Wat krijgt u daarvoor terug?

Algemeen

 • Met een korte(re) inschrijftijd kunt u, dankzij uw inzet en betrokkenheid, tóch een sociale huurwoning huren.
 • Er is budget beschikbaar om activiteiten te organiseren. Wilt u dit budget gebruiken? Dan maakt u, samen met de andere bewoners en bewonerscommissie, eerst een activiteitenplan en begroting.
 • U bouwt een band op met de andere bewoners.
 • U helpt mee om de sfeer en veiligheid te verbeteren in het gebouw waarin u zelf ook woont.
 • Door uw rol en inzet ontwikkelt u zichzelf op sociaal vlak.

Waarom zet Intermaris anders toewijzen in bij de Koriander?

Algemeen

We willen van de Koriander een hechte gemeenschap maken. Met bewoners die naar elkaar omkijken en samen activiteiten willen organiseren. Bewoners die samen gaan voor een prettige sfeer en woonomgeving. Daarom gaan we hier anders toewijzen. Hiermee hopen we betrokken bewoners te vinden. Die samen een hechte gemeenschap vormen.

Goed om te weten

Intermaris ondersteunt de bewoners bij hun inzet voor een veilige en fijne woonomgeving.