Anders toewijzen

Veel gevraagd over Anders toewijzen

Welke voorwaarden zitten er aan anders toewijzen bij de Rufolf Garelsstraat?

Algemeen

 • Je moet ingeschreven staan op Woonmatch.
 • Je huishouden bestaat uit twee personen, of meer.
 • Je moet een gezamenlijk bruto inkomen van maximaal € 40.024,- hebben.
 • We verwachten dat je je vrijwillig inzet voor de buurt.
 • Je bent betrokken.
 • Je wilt een aanspreekpunt zijn voor anderen.
 • Je wilt samen activiteiten organiseren en uitvoeren.
 • Je draagt ideeën aan voor het woongebouw en/of de buurt.
 • Je helpt een kwetsbare bewoner wanneer dat nodig is.
 • Je levert een bijdrage aan een prettige sfeer en veilige omgeving.
 • Je wilt nieuwe contacten maken en andere mensen leren kennen.
 • Je wilt je enkele uren per week inzetten voor de Rudolf Garrelsstraat.
 • Gezelligheid en de inzet van jouw talent!

Hoe werkt de selectie voor anders toewijzen bij de Rudolf Garrelsstraat?

Algemeen

Je toont interesse via Woonmatch en vult een motivatievragenlijst in.

Er wordt op de volgende punten beoordeeld:

 1. Motivatie
 2. Zelfredzaamheid
 3. Vrijwilligerswerk/ervaring
 4. Inschrijfduur

Let op: inschrijfduur is hierbij niet leidend. Motivatie en zelfredzaamheid wegen zwaarder. Wanneer geïnteresseerden even hoog scoren is inschrijfduur wél doorslaggevend.

Stap 2
De inschrijving en motivatie worden beoordeeld aan de hand van een vastgesteld score formulier. De toegekende scores worden getoetst door een onafhankelijke commissie.

Stap 3 
Ben je geselecteerd? Dan word je in september uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en bezichtiging van de woningen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er informatie gegeven:

 1. over de flat
 2. over wat wij vragen van de nieuwe bewoners
 3. over hoe het selectieproces er verder uitziet.
 4. Ook stellen we het flatteam aan jullie voor.

Let op: als je niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig bent, dan zit je niet meer in het selectieproces voor een woning aan de Rudolf Garrelsflat.

Stap 4

 • Na de informatiebijeenkomst geef je in Woonmatch aan of je nog steeds geïnteresseerd bent.
 • Dan volgt er een motivatiegesprek

Let op: inschrijfduur is hierbij niet leidend. Motivatie en zelfredzaamheid wegen zwaarder. De scores worden getoetst door een onafhankelijke commissie. Wanneer geïnteresseerden even hoog scoren is inschrijfduur wél doorslaggevend.

Stap 5
Toewijzing op basis van een standaard huurcontract met een allonge. Een allonge is een aanvulling op de huurovereenkomst waarin de bijzondere voorwaarden over toewijzing op basis van motivatie staan omschreven.

Wat kan de huurder terugverwachten van anders toewijzen bij de Rudolf Garrrelsstraat?

Algemeen

Bij anders toewijzen wordt meer dan gebruikelijk verwacht van de huurder. Daar krijgt hij/zij een aantal dingen voor terug:

 • Je krijgt voorrang op een sociale huurwoning.
 • Er is budget beschikbaar om activiteiten te organiseren. Hiervoor stel jij samen met de andere nieuwe huurders en het flatteam een activiteitenplan en bijbehorende begroting op.
 • Je woont samen met een leuke groep mensen met wie je samen start.
 • Je bouw een band op met je buren.
 • Er worden momenten georganiseerd om kennis te maken met alle nieuwe bewoners en het flatteam.
 • Je kunt workshops en trainingen volgen als je wilt leren hoe je een maatje kunt zijn voor een buur die af en toe hulp nodig heeft.
 • Je helpt mee om de sfeer en veiligheid te verbeteren in het gebouw waar je woont; Je ontwikkelt veel sociale vaardigheden (staat goed op je CV).

Waarom zet Intermaris anders toewijzen in bij de Rudolf Garrelssflat?

Algemeen

Bij hoogbouwflats kan een gevoel van anonimiteit bestaan, waardoor sneller een gevoel van onveiligheid en ongezelligheid ontstaat. Daarom start Intermaris een proef met Anders Toewijzen op basis van motivatie. Op deze manier hopen we gemotiveerde bewoners aan te trekken die zich in willen zetten om het prettig wonen in de flat nog meer te versterken. We zoeken bewoners die om willen kijken naar de buren, bewoners die samen met het flatteam activiteiten willen organiseren en bewoners die een bijdrage willen leveren aan het behouden van een goede sfeer en veilige omgeving.

Wat betekent anders toewijzen in de Rudolf Garrelsflat?

Algemeen

Toewijzen waarbij inschrijftijd in Woonmatch niet (alleen) bepalend is, heet anders toewijzen. Bij anders toewijzen zoekt Intermaris naar huurders die iets willen betekenen voor hun woongebouw en/of de wijk. De opgebouwde inschrijftijd is minder belangrijk.

Mag Intermaris anders toewijzen?

Algemeen

Anders toewijzen is toegestaan binnen de 5% vrije beleidsruimte die woningcorporaties jaarlijks hebben. De proef voor de Rudolf Garrelsflat gaat om twaalf appartementen, op ons totale bezit van 16.593 woningen.

Wat weegt zwaarder bij anders toewijzen? Motivatie of wachttijd?

Algemeen

De motivatie van de kandidaten weegt zwaarder. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten op basis van hun motivatie, wijzen wij de woning toe aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.