Inkoop

Veel gevraagd over Inkoop

Hoe gaat Intermaris om met integriteit?

Algemeen

Om de integriteit te waarborgen zijn de integriteituitgangspunten door Intermaris vastgesteld. Deze integriteituitgangspunten vormen een integraal onderdeel van het inkoopbeleid. Onze integriteitscode vindt u hier.

Maakt Intermaris prijzen van andere marktpartijen openbaar?

Algemeen

Om redenen van doelmatigheid maakt Intermaris geen gebruik meer van openbare openingen bij openbare aanbestedingen. Vanuit het oogpunt van integer en transparant handelen maken we aanbiedingen gelijktijdig open en na opening wordt er direct een proces-verbaal opgemaakt.

Wanneer komt mijn bedrijf in aanmerking voor het inkooptraject?

Algemeen

Bij de start van een nieuw inkooptraject nodigen wij een aantal leveranciers van de longlist uit die op basis van een aantal selectiecriteria mee mogen doen aan de voorselectie.

Stuur een mail naar info@intermaris.nl als u nog niet op de longlist staat

Leveranciers die voldoen aan de criteria komen op de shortlist. Elk inkooptraject kent zijn eigen specifieke selectiecriteria die bij de start van een inkooptraject worden vastgesteld. Aanmelden voor de longlist betekent niet dat wij u automatisch uitnodigen.

Waar vind ik de algemene inkoopvoorwaarden?

Algemeen

De algemene inkoopvoorwaarden van Intermaris zijn altijd van toepassing in de offerteaanvraag. Het mandaatbesluit is van toepassing op alle inkopen van Intermaris.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemeen

Klik hier voor onze huidige inkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leverancierscontracten die vanaf 1 januari 2021 met Intermaris zijn overeengekomen.

Speelt maatschappelijk verantwoord en duurzaamheid een rol bij de inkooptrajecten?

Algemeen

Bij elk inkooptraject denken wij erover na welke relevante duurzaamheidaspecten meewegen. Daarbij zijn de betrokkenheid, creativiteit en inzet van alle medewerkers en onze (potentiële) leveranciers onmisbaar. 

Hoe weet ik dat Intermaris start met een inkooptraject?

Algemeen

Wij publiceren grote trajecten openbaar op TenderNed. U kunt zich gratis abonneren op de attenderingsservice van TenderNed via www.tenderned.nl.

Krijgen lokale ondernemers een grotere kans om geselecteerd te worden?

Algemeen

Alle ondernemers hebben gelijke kansen. Lokale leveranciers worden niet bevoor­deeld, maar ook niet benadeeld.

Hoe objectief is de inkoopprocedure van Intermaris?

Algemeen

Onze inkoopprocedures zijn objectief, transparant en niet discri­minerend. We nemen het organisatiebelang van Intermaris als uitgangs­punt en houden hierbij ook de belangen van de leverancier in het oog.