Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

Sinds april 2014 zijn de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Intermaris van kracht. Intermaris hanteert eigen inkoopvoorwaarden bij alle contracten die zij afsluit met derden voor leveringen van diensten en/of materialen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en worden regelmatig aangepast aan eventuele nieuwe dwingende wetgeving of door andere oorzaken. Wij plaatsen de Algemene Inkoopvoorwaarden op de website zodat er vooraf inzage mogelijk is voor iedereen die geconfronteerd zal worden met deze voorwaarden.

U kunt de Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Intermaris, april 2014 hier downloaden.