Meerjarenvisie 2019-2022

Iedereen verdient een fijn thuis. Plezierig wonen is een primaire levensbehoefte; het is de basis voor het creëren van je leven. We zetten ons dagelijks in om dit mogelijk te maken. Voor onze huidige bewoners én toekomstige bewoners die geen woning kunnen krijgen op de vrije huur- en koopmarkt. Jong, oud, alleenstaand, samenwonend, met of zonder kinderen; onze missie is geslaagd als ze een passende woonplek hebben in een kansrijke buurt.

Intermaris, voor jou(w) thuis

Hoe kunnen we meer bewoners een woning aanbieden die bij ze past?

De vraag naar sociale huurwoningen groeit en verandert. Er is méér vraag dan aanbod en woningen sluiten niet meer optimaal aan op de veranderde woonbehoeften. Verschillen in levensfase, inkomen, samenstelling huishouden, mate van zelfredzaamheid en gezondheid maken dat iedereen iets anders nodig heeft om fijn te kunnen wonen. De vraag naar sociale huurwoningen verandert sneller dan we de voorraad woningen kunnen aanpassen. Er zijn daarom andere oplossingen nodig. We moeten slimmer en flexibeler omgaan met het bestaande woningaanbod om zo goed mogelijk in de woonbehoeften van vandaag én morgen te voorzien.

Passend wonen in wijk en stad

Omdat passend wonen voor iedereen iets anders betekent, gaan we de komende periode waar nodig differentiëren in ons aanbod en onze dienstverlening. Met meer maatwerk gericht op onze verschillende doelgroepen, hun behoeften en hun koopkracht. Om te kunnen differentiëren moeten we de bewoners en de wijken beter kennen. Die kennis bouwen we de komende jaren verder op, door de relatie en communicatie met bewoners te verbeteren en beter samen te werken met partners die deze kennis hebben. 

In deze meerjarenvisie gaan wij in op wat onze bewoners nodig hebben. We beschrijven wat we gaan doen op het niveau van de woning, de wijk en de stad en wat dit betekent voor de eigen organisatie.

Deel deze pagina