Klachten & geschillen

Wij doen ons best om ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat wij afspraken niet (goed) nakwamen. Of omdat u niet tevreden bent over (het handelen van) een medewerker. Wij horen dit graag van u. 

Stap 1: geef uw klacht door via het contactformulier

Dan proberen we uw klacht, samen met u en de betreffende medewerker, op te lossen. U mag ons natuurlijk ook bellen of mailen. Bekijk hier hoe u ons kunt bereiken.

Stap 2: dien uw klacht in bij onze klachtencommissie 

Komt u er niet uit met onze medewerker? Dien dan een officiële klacht in bij onze klachtencommissie. Vul het online klachtenformulier in.

Goed om te weten:

  • We sturen u binnen vier werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Daarna reageren we binnen 14 dagen op uw klacht. Hebben wij meer tijd nodig? Dan hoort u dat van ons. 

Stap 3: dien uw klacht in bij de Bovenregionale geschillencommissie 

Vindt u dat onze klachtencommissie uw klacht niet goed heeft opgelost? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Bovenregionale Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie. De leden werken niet bij ons. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie. 

Meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Naar de Huurcommissie of kantonrechter

In een aantal gevallen kunt u terecht bij de huurcommissie of de kantonrechter. U vindt hier wanneer u bij welke instantie terecht kunt.

Heeft u een andere klacht? 

Veel gevraagd over Klachten & geschillen

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, energieprestatievergoeding, onderhoud en woningverbetering?

Algemeen

Heeft u een klacht over één van de onderwerpen hierboven? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die optreedt bij geschillen tussen huurders en verhuurders. Uitspraken van de Huurcommissie zijn bindend. 

Contactgegevens van de Huurcommissie

Hoe kan ik een klacht indienen over de dienstverlening van Intermaris?

Algemeen

Geef uw klacht door via het contactformulier

Dan proberen we uw klacht, samen met u en de betreffende medewerker, op te lossen.

Komt u er met onze medewerker niet uit?

Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Hiervoor vult u het online klachtenformulier in.

Hoe kan ik een klacht indienen over woningtoewijzing in gemeente Purmerend en gemeente Waterland?

Algemeen

Heeft u een klacht over woningtoewijzing of urgentiezaken in de gemeente Purmerend of Waterland?

Neem dan contact op met:

Gemeente Purmerend
Purmersteenweg 42, Purmerend
Postbus 15
1440 AA Purmerend
Telefoonnummer: 0299 452 452

Gemeente Waterland
Pierebaan 3, Monnickendam
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam
Telefoonnummer: 0299 658 585

Wat is de status van mijn klacht over de dienstverlening van Intermaris?

Algemeen

Diende u een klacht in via het contactformulier?

Dan krijgt u binnen vier dagen een ontvangstbevestiging. Daarna reageren we binnen 14 dagen op uw klacht. Hebben we meer tijd nodig? Dan hoort u dat van ons.

Diende u een officiële klacht in via het online klachtenformulier?

Dan kunt u de status van uw klacht zien in uw Mijn Intermaris-account onder ‘Mijn lopende zaken’.

Hoe kan ik een geschil indienen?

Algemeen

Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn koopwoning?

Algemeen

Stuur een mail naar info@intermaris.nl. U krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Hoe kan ik een klacht indienen over woningtoewijzing in de regio West-Friesland?

Algemeen

Heeft u een klacht over de woningtoewijzing in West-Friesland?

Dien dan een klacht in bij onze klachtencommissie. Dat doet u snel en gemakkelijk op onze website.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting West-Friesland?

Stuur dan een brief naar:

Regionale hoor- en adviescommissie (Rehab)
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

Algemeen

De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt advies uit aan de woningcorporatie

Dat advies kan ons helpen bij het oplossen van uw klacht. En soms helpt het advies ons erbij om dingen in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een betere service.

Een klacht moet altijd eerst door de woningcorporatie worden behandeld

Pas dan kunt u uw klacht bij een onafhankelijke geschillencommissie melden. Vanaf dat moment is uw klacht een geschil geworden.  

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

Algemeen

De geschillencommissie bestaat uit

  • een voorzitter;
  • leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties;
  • en uit leden die zijn voorgedragen door de woningcorporaties.

De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken

Ze weten wat er speelt in de samenleving. En vinden het belangrijk dat we met elkaar zo prettig mogelijk wonen en leven.