Hoe werkt anders toewijzen?

  • Stap 1: U geeft in Woonmatch aan dat u interesse heeft in de woning. En u vult een motivatievragenlijst in.  
  • Stap 2 : We beoordelen uw inschrijving en motivatievragenlijst met een standaard scoreformulier. Een commissie controleert de scores volgens het vier-ogen-principe. Dit betekent dat meer personen los van elkaar het motivatieformulier beoordelen.
  • Stap 3: Kiezen we u uit? Dan nodigen we u uit voor een motivatiegesprek en het bekijken van de woning.
  • Stap 4: Wordt u de nieuwe huurder? Dan tekent u een standaard huurcontract met een bijlage. Daarin staan een aantal extra voorwaarden. Deze voorwaarden gaan over het toewijzen op basis van motivatie (anders toewijzen) en de afspraken die daarbij horen.

Goed om te weten

Uw inschrijftijd is niet bepalend. Want uw motivatie en zelfredzaamheid wegen zwaarder. Scoren geïnteresseerden even hoog? Dan bepaalt de inschrijftijd wél wie de woning krijgt.