Burenoverlast

In een wijk waar veel mensen wonen, hebben bewoners soms last van elkaar. Gelukkig kunt u overlast meestal zelf eenvoudig oplossen. Lukt dat niet? Dan helpen wij u graag.

Overlast van uw buren: praat eerst met elkaar

De oplossing is soms makkelijker dan u denkt. Een vriendelijk praatje met uw buren lost bijna altijd meer op dan een klacht bij ons of zelfs de politie. Misschien hebben buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken. Na uw gesprek stopt de overlast dan misschien. 

Bekijk tips om het samen op te lossen. Of gebruikt buurtbemiddeling. In deze video ziet u hoe u het beste kunt praten me uw buren over overlast.


Als praten niet helpt, kunt u de overlast melden

Reageren buren niet op uw klachten? Durft u ze niet te benaderen? Én veroorzaken zij echt ernstige overlast? Meld de overlast dan via onze website. Klik op de knop onder 'zelf regelen' en geef uw melding door.

Goed om te weten: leidt de overlast tot een rechtszaak? Dan gebruikt de rechter uw gegevens en meldingen als bewijsmateriaal. Dat betekent dat de (advocaat van de) tegenpartij alle documenten te zien krijgt. Ook de meldingsformulieren over de overlast die u bij ons invult.

Veel gevraagd over Burenoverlast

Wat kan ik doen bij geluidsoverlast?

Algemeen

Voor geluidsoverlast door buren zijn geen wettelijke regels. Het verschilt per persoon welk geluid als overlast aanvoelt. We verwachten dat u rekening houdt met uw buren. Overleg bijvoorbeeld met uw buren voordat u gaat klussen. Of voordat u een feestje geeft.

Ga bij geluidsoverlast altijd eerst zelf met uw buren in gesprek

Want de meeste overlastgevallen en burenruzies lossen buren onderling op. Ga bij uw buren langs of, als u dat moeilijk vindt, schrijf een brief. In dit korte filmpje vertellen we u meer over geluidsoverlast. En kijk voor meer tips over het oplossen van burenoverlast en burenruzies op problemenmetjeburen.nl.

Heeft het gesprek met uw buren niet geholpen?

Of heeft u nog steeds geluidsoverlast, ondanks afspraken die jullie samen maakten? Schakel dan buurtbemiddeling in.

Is er sprake van zeer ernstige geluidsoverlast of geluidsoverlast ’s avonds laat of ’s nachts?

Maak dan melding bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44.

Wat kan ik doen bij burenoverlast als mijn buren en ik er onderling niet uit zijn gekomen? De tweede stap: buurtbemiddeling.

Algemeen

Heeft het gesprek met uw buren niet geholpen? Of heeft u nog steeds overlast, ondanks afspraken die jullie samen maakten? Schakel dan buurtbemiddeling in.

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers

Een buurtbemiddelaar geeft handige tips om irritaties en ruzie met buren zelf op te lossen. Zo helpt een buurtbemiddelaar het contact tussen u en uw buren te verbeteren. Veel burenruzies worden, nadat buren er zelf niet zijn uitgekomen, tóch opgelost met buurtbemiddeling.

Schakelt u buurtbemiddeling in? Dan vraagt de buurtbemiddelaar uw buren of zij mee willen werken aan buurtbemiddeling

Want het is belangrijk dat u én uw buren willen meewerken aan buurtbemiddeling. Als dat zo is, dan gaat de buurtbemiddelaar met u en uw buren apart in gesprek.

Daarna volgt een bemiddelingsgesprek met u, uw buren en de buurtbemiddelaar

De bedoeling van dit gesprek is om samen tot een oplossing te komen. En om het contact tussen u en uw buren te herstellen.

Wilt u buurtbemiddeling inschakelen of meer informatie over buurtbemiddeling?

  • Woont u in Hoorn? Neem contact op met het Centraal Bureau van Stichting Netwerk. Bel naar telefoonnummer 0229 21 25 87 of mail naar buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Netwerk. Buurtbemiddeling Hoorn is een samenwerkingsproject van Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn.
  • Woont u in Purmerend? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling. Bel naar telefoonnummer 06 19 58 88 61 of mail naar buurtbemiddeling@clup.nl. U kunt hier ook terecht voor advies en tips. Meer informatie vindt u op de website van Clup. Binnen Buurtbemiddeling werken Clup Welzijnswerk, woningcorporaties, politie, gemeente en de SMD nauw samen.
  • Woont u in Waterland? Neem dan contact op met Beterburen. Bel naar telefoonnummer 085 90 22 810 of mail naar zaanstreek@beterburen.nl. U kunt hier ook terecht voor advies en tips. Meer informatie vindt u op de website van Beterburen.

Goed om te weten

Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig.

Wat kan ik doen bij burenoverlast als buurtbemiddeling niet heeft geholpen?

Algemeen

Heeft u, na buurtbemiddeling, nog steeds overlast van uw buren? Neem dan contact met ons op. Dat kan op onze website. Of stuur een mail naar info@intermaris.nl.

Heel soms nemen wij juridische stappen tegen iemand die overlast veroorzaakt

Maar een stap naar de rechter is echt het allerlaatste middel. Dat doen we alleen als de problemen zeer ernstig zijn en lang duren of vaak voorkomen. Wij vragen de rechter dan om ontbinding van het huurcontract van de overlastveroorzaker. En om ontruiming van de woning.

In Nederland kan iemand niet zomaar uit zijn huis worden gezet

Zelfs niet bij hele erge overlast. Alleen de rechter kan daarover beslissen. Het duurt soms lang voordat er voldoende bewijs is en voordat de rechter uitspraak doet.

Goed om te weten

Leidt de overlast tot een rechtszaak? Dan worden uw gegevens en meldingen gebruikt als bewijsmateriaal. Dat betekent dat de (advocaat van de) overlastveroorzaker alle documenten te zien krijgt.

Wat kan ik doen bij burenoverlast? De eerste stap naar een onderlinge oplossing

Algemeen

Ga bij burenoverlast altijd eerst zelf met uw buren in gesprek

Want de meeste overlastgevallen en burenruzies lossen buren onderling op. Ga bij uw buren langs of, als u dat moeilijk vindt, schrijf een brief. In dit korte filmpje vertellen we u meer over geluidsoverlast. En kijk voor meer tips over het oplossen van burenoverlast en burenruzies op problemenmetjeburen.nl.

Is er sprake van strafbare feiten?

  • Maak dan melding bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44.
  • Bel bij spoed altijd 112.