Geen objecten gevonden

Woningruil

Woningruil, dé oplossing als u anders wilt wonen! Uw huidige woning is te klein of juist te groot. Misschien wilt u gelijkvloers wonen, in een andere buurt of zelfs in een andere stad in Nederland? Met woningruil kunt u uw (sociale) huurwoning ruilen met iemand anders. Woningruil is al mogelijk als u een maand bij Intermaris huurt en pas kort aangemeld bent voor woningruil. 

Wat is woningruil?

Woningruil vindt plaats als twee of meerdere huishoudens met elkaar afspreken om van woning te ruilen. Voordat de woningruil plaatsvindt is een akkoord nodig van de verhuurder(s). Soms moet de gemeente ook goedkeuring geven.  

Woningruil kan in heel Nederland

Woningruil is toegestaan met huurwoningen binnen en buiten de regio. Dit betekent dat u mag ruilen met iemand buiten regio Hoorn of Purmerend. Zo is woningruil bijvoorbeeld ook mogelijk in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Of doe aan woningruil in Groningen. Controleer direct of u in aanmerking komt voor woningruil! 

Aanbod woningruil

Intermaris bemiddelt niet bij woningruil. Wij hebben ook geen wachtlijst met kandidaten die hun woning willen ruilen. Het is de bedoeling dat u zelf een geschikte ruilkandidaat vindt. Dit kan iemand uit uw eigen netwerk zijn of zoek iemand via www.ruilmijnwoning.nl. Op www.woningruil.nl staan ook ruilwoningen. Als u een geschikte ruilkandidaat heeft gevonden, kunt u woningruil aanvragen. Volg hiervoor het stappenplan op deze pagina. De aanvraag is gratis.

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Woningruil moet minimaal zes weken voor de gewenste ruildatum schriftelijk worden aangevraagd bij Intermaris. Dit kan met het aanvraagformulier woningruil. Voor elke woning moet apart een aanvraag worden ingediend. Voor een woningruil waarbij meerdere verhuurders betrokken zijn (niet alleen woningen van Intermaris), moeten alle verhuurders akkoord geven. 

Kosten woningruil 

Intermaris rekent geen extra kosten voor de aanvraag en verwerking van woningruil. 

Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning waarmee u wilt ruilen, opnieuw wordt berekend. Dit kan tot een wijziging van de huurprijs leiden. Neem contact op met Intermaris als u wilt weten of de huur wijzigt als u van woning ruilt.

Voorwaarden woningruil - wat zijn de toewijzingsregels?

Bij woningruil wordt niet gekeken naar de inschrijfduur. Hierdoor kunt u sneller een passende woning vinden. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Lees deze huurvoorwaarden goed door voordat u op zoek gaat naar een geschikte ruilkandidaat. 

Ik wil deelnemen aan woningruil. Hoe doe ik dat?

Volg het stappenplan en start uw zoektocht naar een nieuwe woning:

 1. Lees de voorwaarden voor woningruil goed door. U weet dan wat u kunt verwachten en waar de aanvraag voor woningruil aan moet voldoen.
 2. Controleer uw (gezamenlijk) belastbaar verzamelinkomen en vraag uw inkomensverklaring op. 
 3. Vraag bij uw verhuurder een verhuurdersverklaring aan.
 4. Vraag bij uw gemeente een uittreksel Basisregistratie personen met historische adresgegevens op.
 5. Verzamel uw meest recente jaaropgave en de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties.
 6. Vul het aanvraagformulier woningruil in.
 7. Verstuur het aanvraagformulier samen met alle documenten naar Intermaris.

Let op: aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Benodigde gegevens voor het ruilen van uw woning

Om uiteindelijk de woningruil plaats te laten vinden, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.

In welke gevallen wordt een aanvraag tot woningruil afgewezen? 

 • Als de woning bestemd is voor een bepaalde doelgroep en de kandidaat niet tot die doelgroep behoort. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen, jongerenwoningen of aangepaste woningen voor mindervalide personen.

  Let op: Het kan zijn dat uw woning voor een doelgroep aangemerkt is, nadat u in de woning bent komen wonen. U kunt bij Intermaris informeren of uw woning in aanmerking komt voor woningruil.
 • Als uw woning een verkooplabel heeft. U kunt bij Intermaris informeren of uw woning in aanmerking komt voor woningruil.
 • Als de woning niet past bij het aantal personen in het huishouden. 
 • Bij een negatieve verhuurdersverklaring kunnen wij een aanvraag tot woningruil afwijzen.

Vragen over woningruil

Heeft u nog vragen over woningruil? Neem dan contact op met Intermaris.

Woningruil aanvragen

Door de maatregelen rondom het coronavirus geldt er een aangepaste werkwijze bij woningruil. Zo houden wij ons altijd aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. In de bevestigingsbrief van uw aanvraag leest u wat u verder van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Deel deze pagina