Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Intermaris maakt gebruik van een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bij ieder inkooptraject boven de € 50.000,- is Intermaris verplicht om een meervoudig onderhandse aanbesteding op te starten. We vragen aan minimaal drie leveranciers om een offerte uit te brengen. Staat u nog niet op onze longlist? Vul dan dit formulier in. Aanmelden voor de longlist betekent niet dat wij u automatisch uitnodigen.

We geloven dat wij betere resultaten kunnen behalen, als wij op basis van gelijkwaardigheid en transparantie onze doelstellingen met de markt delen.

Innovatief inkopen
Intermaris is een groot voorstander van innovatief inkopen. We schakelen om van traditioneel aanbesteden (met behulp van een bestek en beoordelen op laagste prijs) naar functioneel omschrijven. De functionele specificatie beschrijft de functies die het product of de dienst moet vervullen, ofwel: wat moet het product doen? De ‘hoe’ vraag beantwoordt u als leverancier.

Kostenbewust
Het is van belang dat we op efficiënte en effectieve wijze omgaan met de middelen van Intermaris. Dit betekent dat wij efficiënt inkopen op basis van kwaliteit en prijs. Het inkoopbeleid is gericht op het beheersen en verlagen van de totale kosten voor de organisatie. We sturen op Total Cost of Ownership.

EMVI
Om de indirecte kosten, kwaliteit en duur­zaamheid bij de beoordeling te betrekken, besteden we opdrachten bij voorkeur aan­ volgens het principe van de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving  (EMVI)’. Niet alleen de prijs is belangrijk, maar we wegen vele andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling.

Voorkomen van afhankelijkheid van leveranciers
Intermaris vindt het niet wenselijk dat leveranciers in een te grote mate van haar afhankelijk zijn. Daarom namen wij in ons inkoop- aanbestedingsbeleid op dat u voor maximaal 30% van uw totale jaaromzet afhankelijk mag zijn van Intermaris.

Longlist
Inkooptrajecten doen wij over het algemeen met leveranciers die reeds bekend zijn bij Intermaris. Deze leveranciers staan op onze longlist. Mocht u nog niet bij ons bekend zijn en wilt u in aanmerking komen voor een vermelding op de longlist, dan verzoeken wij u dit formulier in te vullen. Aanmelden voor de longlist betekent niet dat wij u automatisch uitnodigen.

Leveranciersnieuwsbrief
Professioneel inkopen en aanbesteden is voor veel van onze leveranciers nieuw. Wij versturen tweemaal per jaar een nieuwsbrief om onze (potentiële) leveranciers deelgenoot te maken van onze (inkoop)ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, meld u dan hier aan. 


Contact
Voor vragen over inkoop- en aanbestedingen kunt u per mail contact opnemen met de Afdeling Inkoop. U kunt een mail sturen naar onze afdeling Inkoop

 

 

Inkoop

Veelgestelde vragen