Gemeente Hoorn en Intermaris starten Woonschool voor statushouders

Woningcorporatie Intermaris, huurdersvereniging De Boog en de gemeente Hoorn hebben de handen ineengeslagen om statushouders beter voor te bereiden op hun nieuwe leven in Nederland.  Op 17 mei jl. startte de eerste training van de Woonschool. Dit programma richt zich op het aanleren van belangrijke woonvaardigheden, het omgaan met buurtbewoners en het wegwijs maken in de diverse organisaties die actief zijn binnen de gemeente Hoorn.

Mensina Wijma, voorzitter van huurdersvereniging De Boog, kwam op het idee van de Woonschool via Welwonen in Enkhuizen. “Ik zag hoe zij statushouders helpen met wennen aan hun huis en wonen in de stad. En hoe dit ook voordelen voor de leefbaarheid in de buurt kan hebben.”

Een goed begin
Tijdens de Woonschool leren de deelnemers over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over brandveiligheid, afval scheiden en onderhoud van de tuin. Dit helpt hen niet alleen om zich sneller thuis te voelen, maar draagt ook bij aan een betere integratie in de buurt. Mensina: “Als je geboren bent in Nederland is dat al gauw vanzelfsprekend, maar dat geldt zeker niet altijd voor mensen met een andere geboortegrond. Als je hen daarmee op weg kan helpen, geef je ze een veel fijnere start.”

Welkom in de wijk
De Woonschool is onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders. Wethouder Karin Hakhoff is enthousiast : “De onderwerpen die aan bod komen, zijn heel praktisch. En specifiek gericht op wonen in Hoorn. Dus ze kunnen de opgedane kennis meteen toepassen. Omdat nog niet iedere deelnemer de Nederlandse taal goed beheerst, maken we gebruik van tolken. Op deze manier kunnen ze de informatie laagdrempelig tot zich krijgen en direct in de praktijk gebruiken.” Daar hoopt Susanna Bootsma, beleidsadviseur bij Intermaris, ook op. “Vanuit onze maatschappelijke opgave krijgen wij regelmatig statushouders als nieuwe huurder. We willen graag dat zij zich thuis voelen in hun nieuwe huis. En dat ze weten waar ze ons voor kunnen bereiken als er iets aan de hand is. We denken dat de Woonschool daar zeker bij kan helpen.” Naar verwachting worden er dit jaar 10 trainingen gegeven. Eind 2024 volgt de evaluatie.