Intermaris voegt 103 sociale huurwoningen toe in Hoorn

Met het uitreiken van de sleutels aan de nieuwe bewoners van het Noorderlicht en het slaan van de eerste paal in de Nieuwe Steen voegt Intermaris 103 woningen toe aan de woningvoorraad in Hoorn. En dat is hard nodig, want de woningmarkt is krap. Intermaris is dan ook trots op deze projecten, waarmee zij in een behoefte voorziet. Zij hoopt de komende jaren nog veel meer sociale huurwoningen toe te voegen. Zo komen er meer woningen beschikbaar voor mensen, die geen woning kunnen verkrijgen op de vrije huur- en koopmarkt.

43 nieuwe woningen aan het Noorderlicht

Aan het Noorderlicht heeft Intermaris de sleutels uitgereikt aan de 43 nieuwe bewoners van het derde woongebouw, de Meteoor. De nieuwe bewoners zijn blij met hun energiezuinige woning in deze vernieuwde buurt. De buurt heeft een andere uitstraling gekregen. Dat wordt niet alleen gewaardeerd door de nieuwe bewoners, maar ook door andere bewoners in de buurt.

Warmte en Koude Opslag in plaats van gas

In de woongebouwen zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen genomen. Voor Intermaris is duurzaamheid een randvoorwaarde, waarbinnen zij werkt aan haar volkshuisvestelijke opgave. Bij de woongebouwen aan het Noorderlicht is gekozen voor Warmte Koude Opslag (WKO) om de woningen te warmen en koelen. Gas is niet meer nodig en warmte en kou worden uit de grond gehaald. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst. In sommige gevallen voor de bewoners zelf, maar ook voor de algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de galerijverlichting. De betaalbaarheid voor bewoners staat ook bij deze duurzaamheidsmaatregelen centraal voor Intermaris. Verder wordt gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de omgeving van de woningen door klimaatadaptatie toe te passen waar dat mogelijk en noodzakelijk is. Het plan voor de openbare tuinen maakt Intermaris samen met de bewoners.

60 nieuwe woningen aan de Saffier in de Nieuwe Steen

Aan de Saffier in de Nieuwe Steen heeft Ooms Bouw en Ontwikkeling de eerste paal geslagen voor 60 betaalbare huurappartementen: 48 tweekamer-appartementen en 12 driekamer-appartementen. Ook deze woningen krijgen een WKO, waarvoor de warmtebronnen al geboord zijn. Intermaris kiest op deze plek voor kleinere woningen, omdat het aantal een- en tweepersoons huishoudens de komende jaren nog verder zal stijgen in Hoorn. Van de 60 woningen gaan er 20 naar Esdégé-Reigersdaal; 40 woningen zijn bestemd voor reguliere huurders. In het najaar van 2022 verwacht Intermaris de appartementen te kunnen verhuren. Houd de website van Woonmatch in de gaten voor het verhuren van deze appartementen. Vervolgens is de oplevering in de zomer van 2023.

Alle partijen zijn blij met het mooie plan

Cees Tip, directeur van Intermaris, feliciteert het team van Ooms voor de snelle voortgang en de goede samenwerking. “De bronnen voor de WKO zitten al in de grond en daarmee is het een duurzaam plan. Straks hebben we er weer 60 woningen bij voor onze bewoners en die zijn hard nodig.”

Wethouder Marion van der Ven geeft complimenten aan iedereen die aan het plan heeft meegewerkt. “Het heeft even geduurd voor we de eerste palen konden boren, maar het wordt een fantastisch plan en daar ben ik blij mee. Ik hoop dat de nieuwe bewoners fijn kunnen wonen straks.”

En Arnoud Aikema, directeur Esdégé-Reigersdaal, bedankt iedereen die aan het plan heeft bijgedragen. “Ik ben een gelukkig mens voor onze toekomstige bewoners. We zijn altijd blij als we onze bewoners een fijn eigen thuis kunnen bieden.”