Waalhandjes aan de slag voor Intermaris en WerkSaam Westfriesland

Begin februari 2022 ondertekenden Marjolijn Dölle, directeur van WerkSaam Westfriesland, en Cees Tip, directeur bestuurder van Intermaris, een samenwerkingsovereenkomst rond de inzet van de Waalhandjes.

De Waalhandjes is een prachtig initiatief van Abderrazak (Appie) Azzouzi, opgestart in de wijk de Grote Waal. Appie zet zich in om jongeren die de aansluiting met de maatschappij zijn kwijtgeraakt weer op de rails te helpen. Hij doet dat door ze te begeleiden bij het opbouwen van een dagritme, samen met ze te sporten en klusjes te laten opknappen voor bewoners van de Grote Waal. In een jaar tijd klaarden ze al bijna honderd klussen - zoals een lampje monteren, muurtje behangen, graffiti verwijderen en tuinen opknappen. In december ontving het initiatief de Vrijwilligersprijs Hoorn 2021.

Win win

De inzet van de Waalhandjes heeft positief effect, zowel op de jongeren als de bewoners in de Grote Waal. Na een tijdje onder Appies begeleiding te hebben geleerd en gewerkt, gaan veel jongeren weer aan de slag met hun toekomst. En bewoners zijn blij omdat hun woonomgeving weer op orde is. Het goede contact tussen de jongeren en bewoners is daarbij heel belangrijk. Appie legt uit: “Tijdens en na het klussen wordt er vaak een babbeltje gemaakt onder het genot van een lekker bakje koffie of thee. Zo leveren we ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid bij sommige bewoners.”

Verder dan de Grote Waal

Intermaris en WerkSaam Westfriesland zien de kracht van de Waalhandjes en willen er samen voor zorgen dat het initiatief blijft bestaan en zich verder uitbreidt over de regio. Jongeren uit heel West-Friesland kunnen via WerkSaam deelnemen. Marjolijn Dölle: “Voor WerkSaam is het een goed leertraject voor jongeren. Het is een mooi startpunt om daarna uit te kunnen stromen naar werk of opleiding.” Cees Tip voegt toe: “Naast de kans voor jongeren die wat hulp kunnen gebruiken, zit voor Intermaris de winst in de verbetering van de buurt en een helpende hand voor huurders als ze dat nodig hebben.”

Ervaring opdoen

Marjolijn: “We starten met een pilot van een jaar om ervaring op te doen in deze samenwerking. Inzet is dat we na een jaar de pilot verlengen als de samenwerking over en weer goed uitpakt. Andere woningcorporaties in West-Friesland zijn ook geïnteresseerd in deze aanpak. We onderzoeken daarom of deze manier van werken ook in de rest van de regio gerealiseerd kan worden.”