Henri Dunantstraat 93-187

Kenmerken

Locatie:
Purmerend
Wijk:
Wheermolen-Oost
Soort project:
Sloop, Nieuwbouw
Status:
In voorbereiding
Huurcategorie:
Socialehuur

Samen met bewoners en de gemeente Purmerend werken we aan een nieuw Wheermolen-Oost. De komende tijd worden er verschillende gebouwen in de wijk gerenoveerd en nieuw gebouwd. Aan de Henri Dunantstraat 93- 187 slopen we de lage flat (48 appartementen) en vervangen deze door nieuwbouw.

Volg ook de andere plannen in de wijk op de website www.wijwheermolen.nl 

Voor de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat hebben we één plan
Het na elkaar slopen van het woongebouw heeft niet alleen voordelen voor de huurders. Maar ook voor omwonenden, de gemeente en Intermaris. We kunnen de planprocedures en de ontwikkeling van de twee locaties in één keer afronden. En dat geldt ook voor de sloop en nieuwbouw en voor de herinrichting van de buitenruimte rond de woongebouwen  aan de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat. Dit zorgt voor minder overlast voor bewoners en omwonenden. En er zijn sneller meer en betere sociale huurwoningen in Wheermolen beschikbaar. Het is dan logisch om na het woongebouw aan de Gouwzeestraat meteen aan de slag te gaan met het woongebouw aan de Henri Dunantstraat. Dit heeft geen gevolgen voor de planning van de andere projecten in Wheermolen-Oost.

Meer dan 70 procent van de bewoners is akkoord met het Sociaal Plan HD
Het Sociaal Plan HD ging in op 30 augustus 2023. Met de bewonerscommissie maakten wij extra afspraken. Vanwege het slopen van de woningen krijgen de huidige bewoners ‘stadsvernieuwingsurgentie'. Zij kunnen dan met voorrang reageren op woningen in Purmerend via Woonmatch Waterland. Bewoners die hierbij hulp nodig hebben krijgen extra ondersteuning. 

Woningen tijdelijk verhuurd door Gapph 
Als wij een opzegging van een woning ontvangen, komt er een nieuwe huurder. Gapph Vastgoedbeheer zorgt voor de nieuwe huurder en het beheer van de woningen. De nieuwe huurders krijgen een tijdelijke huurovereenkomst tot de sloopwerkzaamheden beginnen. Wij verwachten van de tijdelijke huurders dat zij meewerken aan een goede leefomgeving. De medewerkers van Gapph komen regelmatig langs in de wijk om te kijken of alles er netjes uitziet. Meer informatie leest u op www.gapph.nl

De garages verdwijnen 
En er komen geen nieuwe garages terug. De huurders kunnen de garages in 2024 nog huren.  

Bewoners denken mee over nieuwbouw
Rond 2025 staat de start van de sloop gepland. Hoe de nieuwbouw er precies uit gaat zien is nog niet definitief. We onderzoeken dit samen met de gemeente Purmerend. Meer informatie over de ontwerpen van Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat vindt u op www.wijwheermolen.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?
Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Zit uw vraag of antwoord er niet bij?
Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar wheermolenoost@intermaris.nl. Bekijk ook www.wijwheermolen.nl en volg de andere plannen in de wijk.

Laatste update: 4 april 2024

Het grootste deel van onze woningen moeten wij verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat heeft de overheid bepaald. Dit heet ‘passend toewijzen’.

Passend toewijzen betekent dat uw inkomen past bij de huurprijs van de woning

Heeft u een laag inkomen? Dan mag de huur van de nieuwe woning niet te hoog zijn. Zo zorgen we dat al onze huurders betaalbaar kunnen wonen! 

In Woonmatch ziet u alle woningen die bij u passen

Verandert uw inkomen? Of het aantal mensen in uw huishouden? Pas dit dan direct in Woonmatch aan. Daarmee voorkomt u dat u woningen misloopt die u wel mag huren. Of dat wij u een te dure woning aanbieden bijvoorbeeld. Deze mag u dan niet huren.

Goed om te weten: voordat wij een woning toewijzen, controleren wij uw gegevens met de gegevens van de Belastingdienst en de gemeente.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Overzicht van passend toewijzen op basis van inkomen en huishoudgrootte

Algemeen

Klik hier voor een overzicht.

Wat houdt passend toewijzen in?

Algemeen

Valt uw inkomen in één van onderstaande inkomenscategorieën?

Dan mogen wij u alleen nog een woning toewijzen met een huurprijs die onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag ligt.

 • Eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen tot en met € 27.725 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot en met € 650,43 (prijspeil 2024).
 • Tweepersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot en met € 37.625 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot en met € 650,43 (prijspeil 2024).
 • Drie- en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot en met
  € 37.625 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot en met € 697,07 (prijspeil 2024).

Vanaf de AOW-leeftijd geldt:

 • Eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen tot en met € 27.225 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot en met € 650,43 (prijspeil 2024).
 • Tweepersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot en met € 36.675 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot en met € 650,43 (prijspeil 2024).
 • Drie- en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot en met € 36.675 mogen een woning huren met een kale huurprijs tot en met € 697,07 (prijspeil 2024).

Huishoudens met hogere inkomens dan hierboven

Huishoudens met hogere inkomens, maar tot de inkomensgrens van € 47.699 (prijspeil 2024) (één persoon) of € 52.671 (prijspeil 2024) (twee of meer personen), komen in aanmerking voor alle woningen met een huurprijs tot en met € 879,66 (prijspeil 2024). 

Meer weten over passend toewijzen?

Klik hier.

Wat is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning?

Algemeen

 • 92,5% van onze woningen met een huurprijs tot en met € 879,66 (prijspeil 2024) wijzen wij toe aan huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal € 52.671 (prijspeil 2024). 
 • Klik hier voor meer informatie over passend toewijzen. 

Waarom moeten woningcorporaties passend toewijzen?

Algemeen

De overheid wil voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terechtkomen. Woningcorporaties moeten sociale huurwoningen daarom ‘passend toewijzen’. Aan huishoudens met een laag inkomen, mogen wij geen woning toewijzen met een kale huurprijs boven de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Deze regel geldt naast de Europese richtlijn waarbij woningzoekenden met een (gezamenlijk) verzamelinkomen van meer dan € 47.699 (prijspeil 2024) bij één persoon of € 52.671 (prijspeil 2024) bij meer personen, niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Huishoudens met een inkomen van € 52.672 (prijspeil 2024) en hoger komen alleen voor een vrije sectorwoning in aanmerking. Dit is een woning met een kale huur boven de € 879,66 (prijspeil 2024).

Meer weten over passend toewijzen?

Klik hier.

Welke woningadvertenties zie ik in mijn Woonmatch-account?

Algemeen

U ziet alleen de woningadvertenties die passen bij het door u opgegeven (gezamenlijk) verzamelinkomen. En de door u opgegeven huishoudgrootte. Dat komt doordat wij passend toewijzen. Past een woning niet bij uw verzamelinkomen of huishoudgrootte? Dan komt u niet in aanmerking voor de woning en ziet deze daarom niet bij 'Mijn persoonlijk aanbod'.

Telt het inkomen van thuiswonende kinderen mee bij passend toewijzen?

Algemeen

Nee. Voor het vaststellen van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen telt het inkomen van thuiswonende kinderen niet mee.

Goed om te weten

 • Thuiswonende kinderen tellen wel mee bij het vaststellen van uw huishoudgrootte.
 • Klik hier voor meer informatie over passend toewijzen.

Hoe worden de door mij ingeleverde gegevens getoetst?

Algemeen

Voordat u een woning krijgt toegewezen, controleren wij of uw inkomen bij de huurprijs van de woning past. Wij kijken hiervoor naar uw inkomensverklaring van de Belastingdienst. En naar die van uw partner als u die heeft. Wijkt uw inkomen van nu af van wat er op uw inkomensverklaring staat? Dan kijken wij daarnaast nog naar uw loon- of uitkeringsstroken. Ook kijken wij naar uw uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin u woont. 

Levert u een inkomensverklaring met het (gezamenlijk) verzamelinkomen over vorig jaar of het jaar daarvoor aan?

Dan moeten wij dit indexeren naar dit jaar. Indexeren betekent dat wij het inkomen op de inkomensverklaring verhogen op de manier die de overheid daarvoor aangeeft. Met dit geïndexeerde inkomen beoordelen wij of de huurprijs van de woning passend voor u is.

Waarom is het belangrijk om de juiste inkomensgegevens en huishoudgrootte te vermelden in mijn Woonmatch-account?

Algemeen

Omdat u onder 'Mijn persoonlijk aanbod' alleen advertenties van woningen ziet die passen bij de door u ingevulde inkomensgegevens en huishoudgrootte.

Is uw inkomen of huishoudgrootte veranderd? En past u dat niet aan  in uw Woonmatch-account?

Dan ziet u misschien advertenties van woningen waar u, op basis van passend toewijzen, alsnog niet voor in aanmerking komt. Of u ziet een woningadvertentie niet, terwijl u door uw veranderde inkomen of huishoudgrootte, nu wel in aanmerking komt voor de woning.