Proeftuin Aardgasvrij

Kenmerken

Locatie:
Purmerend
Wijk:
Overwhere-Zuid
Soort project:
Verduurzaming
Aantal woningen:
93
Status:
In voorbereiding
Aannemer:
Onderaannemers van SVP
Planning:
Start werkzaamheden 2024
Bijzonderheden:
Proeftuin, Subsidie overheid

In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) doen 50 gemeenten mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. De wijk Overwhere-Zuid in Purmerend is daar één van. De Proeftuin Purmerend bestaat uit 1.239 woningen. Waarvan 688 woningen sociale huurwoningen van Intermaris zijn.

In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) doen 50 gemeenten mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. De wijk Overwhere-Zuid in Purmerend is daar één van. In 2018 diende de gemeente Purmerend een aanvraag in om deel te nemen aan het PAW. En ondertekende samen met de rijksoverheid een convenant. Daarnaast stelde de gemeente een plan van aanpak op genaamd ‘Gasvrij Purmerend 100%’.

Overwhere-Zuid eerste wijk Proeftuin Purmerend
Overwhere-Zuid is de eerste wijk die onderdeel uitmaakt van Proeftuin Purmerend. De proeftuin bestaat uit verschillende soorten woningen en panden. De wijk kent scholen, winkels, een kerk, eengezinswoningen en appartementen. En bestaat uit 1.239 woningen, waarvan 688 woningen sociale huurwoningen van Intermaris zijn. Bijna alle gebouwen in de proeftuin zijn aangesloten op het aardgasnetwerk. Een deel van de woningen is al aangesloten op het warmtenet, waarbij de gasaansluiting alleen nog wordt gebruikt voor het koken.

Intermaris wil in 2050 CO2-neutrale woningvoorraad
Op deze manier willen we klimaatverandering tegengaan. Hiervoor moeten onze woningen van het aardgas af. En daar willen we nu al mee beginnen. Zo zorgen we ervoor dat we onze doelen kunnen halen. De 688 woningen in Overwhere-Zuid zijn al duurzaam en energiezuinig. En nu gaan we ze aansluiten op het warmtenet. Daarmee zijn de woningen klaar voor de toekomst!

Aansluiten op warmtenet kost bewoners niets
De overheid heeft ruim zeven miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeente Purmerend om de wijk aardgasvrij te maken. Alle woningeigenaren mogen deze subsidie gebruiken, ook Intermaris. Kortom; het gasvrij maken van de woning kost de huurder niets. En kan ook nog eens flink schelen in de energiekosten. De huurder betaalt straks niet meer voor gas, maar voor warmte. De tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door Stadsverwarming Purmerend. Uitgangspunt is dat de woonlasten niet hoger worden dan ze zouden zijn als de woning met gas verwarmd werd.

Planning en werkzaamheden op een rij
In maart 2022 informeerden we alle bewoners van de Overwhere-Zuid voor het eerst. In november 2022 ontvingen de bewoners een informatiefolder. Daarna zijn we gestart met de huisbezoeken. Als alles volgens planning verloopt, starten de werkzaamheden in 2024. Dit houdt onder andere in:

  • Graven van sleuf in voortuin voor warmteleidingen.
  • Herstellen van voortuin.
  • Aanleggen van leidingen langs de voorgevel naar de eerste verdieping en zolder.
  • Verwijderen van verwarmingsketel en herstellen van dak.
  • Plaatsen en aansluiten van de warmte-afleverset.
  • Afwerken van leidingwerk in de badkamer.
  • Geschikt maken van meterkast voor elektrisch koken. Kabel naar de keuken aanleggen voor een perilex stopcontact, geschikt voor een elektrische kookplaat.
  • Aansluiting in meterkast verzwaren en aansluiten slimme meter (indien nodig).
  • Verwijderen gasleidingen en gasmeter.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar postbus.projecten@intermaris.nl. Bekijk ook de website Gasvrij Purmerend 100%.

Voor het laatst bijgewerkt op: 16 november 2022