Hoogte huurprijs

U betaalt ons elke maand huur. Hoe bepalen wij uw huurprijs? Hoe hoog mag uw huur maximaal zijn? En hoe rekent u dit zelf uit? U leest het hier. 

Hoe bepalen wij uw huurprijs?  

Wij bepalen de huurprijs op basis van het aantal punten van uw woning. Dit heet het landelijke puntensysteem of woningwaardering. Het aantal punten bepaalt uw kale huur (of: netto huur). Dit is uw huurprijs zonder servicekosten.  

Hoe hoog mag uw huur maximaal zijn?  

Hoe meer punten uw woning krijgt, hoe hoger de huur maximaal mag zijn. Uw woning krijgt bijvoorbeeld punten voor:  

 • Hoe groot uw woning is. 
 • Hoe uw keuken eruit ziet.  
 • Of u een bad in de badkamer heeft.  
 • Hoe energiezuinig uw woning is.  

Neem contact met ons op als u de puntentelling van uw woning nodig heeft. 

Reken zelf uit hoe hoog uw huur mag zijn 

Doe hiervoor de huurprijscheck 

Let op! Huurt u een woning in de vrije sector? Dan geldt het puntensysteem niet. U kunt de huurprijscheck dan niet gebruiken.  

Veel gevraagd over Uitleg begrippen rondom huurprijs

Waarom betaal ik een andere huurprijs dan mijn buren?

Algemeen

Soms huren uw buren net zo’n huis als u, maar betaalt u een andere huurprijs. Hoe kan dat?

Als een woning vrijkomt, dan betaalt de nieuwe huurder niet automatisch dezelfde huurprijs als de vorige huurder. Wij bepalen de huur die de nieuwe huurder betaalt volgens ons huurprijsbeleid. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de regels van de overheid. Die regels gaan over de huur die wij maximaal voor de woning mogen vragen. Ook zijn er regels over passend toewijzen. Passend toewijzen wil zeggen dat de huur die een nieuwe huurder gaat betalen moet ‘passen’ bij zijn inkomen. De nieuwe huurder mag niet een woning krijgen die te duur voor hem is.

Hoe werkt dat dan met de nieuwe huurprijs?

Stap 1: We kijken hoeveel de woning maximaal waard is

Voor sociale huurwoningen heeft de overheid een puntensysteem bedacht. Alle onderdelen van de woning zijn punten waard. Bijvoorbeeld de grootte van de woning, de uitrusting van de keuken en het sanitair. Ook de energiezuinigheid van de woning telt mee. Hoe meer punten de woning krijgt, hoe hoger de maximale huur die gevraagd mag worden. Meer huur vragen mag niet. Elk jaar verandert de overheid het bedrag wat één punt waard is. Vanaf 1 juli gaat die prijs dan in. Dit maakt dat elk jaar vanaf 1 juli de maximale huur van de woningen een beetje verandert. Soms verandert ook het puntenaantal zelf. Dan geldt automatisch ook een andere maximale huur.

Stap 2: We kijken naar ons huurprijsbeleid

Daarin staat de huur die we willen vragen. Het huurprijsbeleid houdt rekening met passend toewijzen. Sommige woongebouwen willen we bereikbaar houden voor huurders met een lager inkomen. Daar vragen we dan een wat lagere huur voor. Andere woongebouwen mogen wel wat duurder zijn. Die zijn dan voor de groep huurders met een hoger inkomen. Soms stellen we het huurprijsbeleid bij. Dat is dan nodig om alle doelgroepen genoeg nieuwe woningen te kunnen aanbieden. Op die manier proberen we de nieuwe woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Door veranderingen van de maximale huur, het puntenaantal of het huurprijsbeleid kan het gebeuren dat een nieuwe huurder meer of minder huur betaalt dan u. Daar komt nog bij dat uw huur misschien al een paar keer is verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging. Dit heeft allemaal invloed en maakt dat huurders in één woongebouw vaak hele verschillende huren betalen.

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? Of hoe hoog uw maximale huur is?

Wat is maximale huur?

Algemeen

Dit is de maximale kale huur die we voor uw woning mogen vragen. Het gaat om de kale (of netto) huur, zonder de servicekosten. Meer mag niet, minder wel.

Hoe hoog de maximale huur is berekenen we met het puntensysteem van de overheid

Alle onderdelen van de woning krijgen punten. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur mag zijn. Op www.huurcommissie.nl kunt u de huurprijscheck doen. U ziet dan hoeveel punten uw woning waard is. En hoe hoog de maximale huur is.

Neem contact met ons op als u de puntentelling van uw woning nodig heeft

Wij mailen u dan de puntentelling. Heeft u geen mail? Bel dan met ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 25 20 100.

Komt uw huur met de huurverhoging boven de maximale huur uit?

Dan krijgt u minder huurverhoging. Zodat uw huur onder de maximale huur blijft. Dit geldt voor huurders van sociale huurwoningen. Huurt u een vrije sectorwoning? Dan mag uw huur wel hoger zijn.

Mag de huurprijs boven de maximale huur uitstijgen?

Algemeen

Nee, dat mag niet bij sociale huurwoningen.

Komt uw huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging boven de maximale huur?

Dan verlagen wij uw huurprijs tot de maximale huur. 

Goed om te weten

 • Bij vrije sectorwoningen (met een geliberaliseerd huurcontract) geldt geen maximale huur.

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de liberalisatiegrens komt?

Algemeen

Als u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontving, houdt u recht op huurtoeslag 

Dus ook als de huur boven de liberalisatiegrens uitkomt.

Bij een nieuwe aanvraag huurtoeslag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens (= liberalisatiegrens)

Anders krijgt u toch geen huurtoeslag. 

Mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitstijgen?

Algemeen

Dat mag als de woning, volgens het puntensysteem van de overheid, genoeg punten heeft. Meer informate over het puntensysteem van de overheid leest u hier

Wat is liberalisatiegrens of huurtoeslaggrens?

Algemeen

 

De liberalisatiegrens bepaalt of een huurwoning een sociale huurwoning of een vrije sectorwoning is. En of een huurder wel of geen huurtoeslag kan krijgen. Daarom heet de liberalisatiegrens ook wel de ‘huurtoeslaggrens’.

De overheid stelt de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens elk jaar opnieuw vast

De grens voor 2023 is € 808,06 (prijspeil 2023).

Huurt u een woning met een huur onder de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens (bij het begin van uw huurcontract)?

 • Dan huurt u een sociale huurwoning. En u heeft een gereguleerd huurcontract.
 • Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen? Kijk op www.toeslagen.nl.

Huurt u een woning met een huur boven de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens (bij het begin van uw huurcontract)?

 • Dan huurt u een vrije sectorwoning. En u heeft een geliberaliseerd huurcontract.
 • U kunt geen huurtoeslag krijgen.

Komt de huur van uw sociale huurwoning door de jaarlijkse huurverhoging boven de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens?

Als u vóór de huurverhoging al huurtoeslag ontving, dan kunt u dat na de huurverhoging blijven ontvangen. Meer informatie leest u op www.toeslagen.nl.

Wat zijn netto huur, servicekosten en bruto huur?

Algemeen

 • De netto huur is de huur voor het gebruik van de woning. Goed om te weten: netto huur noemen we ook wel 'kale huur'. 
 • Sommige huurders betalen servicekosten. Bijvoorbeeld de kosten van het glasfonds, schoonmaakkosten of elektrakosten voor de lift.
 • De bruto huur is de netto huur plus de servicekosten. De bruto huur is het bedrag dat u elke maand aan ons betaalt.

Wat is streefhuur?

Algemeen

De streefhuur is de huurprijs die wij vragen als een woning vrij komt. Dit is de huur die de nieuwe huurder betaalt tot de eerste (jaarlijkse) huurverhoging. Elke woning heeft een streefhuur. Dit kan per woning een ander bedrag zijn. Precies dezelfde woningen in één woongebouw hebben wel dezelfde streefhuur.

Wat is een aftoppingsgrens?

Algemeen

Het begrip 'aftoppingsgrens' heeft te maken met huurtoeslag. Als de huurprijs hoger is dan de aftoppingsgrens, dan wordt de huurtoeslag ‘afgetopt’ tot de aftoppingsgrens. Want voor het deel van de huur boven de aftoppingsgrens krijgen huurders minder huurtoeslag. Of zelfs geen huurtoeslag. 

Aftoppingsgrenzen (prijspeil 2023)

 • Voor 1- of 2-persoonshuishoudens is de aftoppingsgrens € 647,19 (prijspeil 2023).
 • Voor huishoudens van 3 of meer personen is de aftoppingsgrens € 693,60 (prijspeil 2023).

De overheid stelt ieder jaar nieuwe aftoppingsgrenzen vast.

Wat is huurbevriezing?

Algemeen

Bij huurbevriezing wordt uw huur ‘bevroren’. Dat betekent dat de huur niet verhoogd wordt bij de huurverhoging op 1 juli. 

Wat is rekenhuur?

Algemeen

Bij het berekenen van huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. Dat is de kale/netto huur plus een aantal servicekosten. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Goed om te weten

Rekenhuur heet ook wel toeslaghuur of subsidiabele huur.