Beslis mee! Onderzoek over wonen als je ouder wordt

Begin mei ontvangen al onze huurders van 55 jaar en ouder een e-mail van Intermaris. In deze e-mail nodigen we ze uit om mee te doen aan het onderzoek naar de woonwensen van (toekomstige) ouderen. Met de uitkomsten kunnen we woningen, dienstverlening en buurten ontwikkelen die aansluiten bij de woonwensen van de ouderen van nu en van de toekomst.

Wonen passend bij de levensfase
Woonwensen veranderen gedurende het leven. Hierbij gaat het niet alleen om de woning. Voor iedereen geldt dat een fijne omgeving, prettige sfeer en goede voorzieningen minstens net zo belangrijk zijn. Want woongeluk draagt bij aan levensgeluk.

Woonzorgwensen oudere huurders in beeld
De komende 20 tot 30 jaar is er een grote vergrijzingsgolf in Nederland. Daar komt bij dat veel ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. Intermaris wil woonvormen aanbieden die passen bij de behoefte van onze oudere huurders, nu en in de toekomst. Want sommigen willen misschien graag een woning met alle (zorg)voorzieningen op loopafstand. Terwijl anderen een huis in een hofje zoeken, of liever in een appartement wonen. Misschien wel op een plek waar ‘oud’ en ‘jong’ bij elkaar woont. Of dichtbij een plek waar ontmoeting kan plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek helpen ons om onze woningen en dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze huurders.