Bewoners Wheermolen kiezen straatnaam voor wandelpad

Het wandelpad bij de Planetenstraat in Wheermolen-West heeft een nieuwe naam: het Sterrenpad. Voor het eerst in de Purmerendse geschiedenis konden inwoners zelf een straatnaam kiezen. Wethouder Saaf onthulde de naam tijdens een gezellig bakkie met de buurt.

Zelf kiezen
De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) adviseert het college van B&W over namen in de openbare ruimte. Voorstellen van namen komen van verschillende kanten: soms van een projectontwikkelaar bij nieuwbouw, soms doen betrokken burgers voorstellen, soms zoekt de CNOR zelf een naam die past in de omgeving. Dit keer konden bewoners voor het eerst zelf een naam verzinnen en kiezen. Ruim dertig buurtgenoten kwamen met een suggestie. Daarvan werden er drie als keuze aan de omgeving voorgelegd. Maar liefst 155 mensen brachten een stem uit. Kinderen uit de buurt noemden het wandelpad het grindpad, maar zijn ook tevreden met Sterrenpad.

Nieuw Wheermolen-West
In Wheermolen-West is de afgelopen jaren veel gebeurd. De wijk ziet er heel anders uit dan eerst; er is veel nieuwbouw met een passende indeling van de openbare ruimte. Er zijn nieuwe namen aan de openbare ruimte gegeven, zoals Triton en Aurigapark. Alleen het wandelpad op de plaats van de voormalige Planetenstraat was nog naamloos. Nu ook dit pad een naam heeft is de vernieuwing van Wheermolen-West klaar. Om dit te vieren hebben de gemeente Purmerend, Intermaris en BPD de bewoners van Wheermolen-West een cheque aangeboden voor drie bomen. Buurtbewoonster Annie nam de cheque in ontvangst. Zij woont al bijna 58 jaar in de wijk. De bomen worden in het najaar geplant.