Voorlopig ontwerp nieuwe gebouwen Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat gepresenteerd aan bewoners in de buurt

Intermaris sloopt de lage flats aan de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. Hier komen nieuwe gebouwen terug. Op 31 januari was er een informatiebijeenkomst in het Infopunt over de plannen. Dit was de derde in de reeks. Gemeente Purmerend en Intermaris presenteerden het voorlopig ontwerp van de nieuwe gebouwen en de openbare ruimte daar omheen. Zo’n 70 bewoners uit de buurt hebben de bijeenkomst bezocht. De plannen zijn nog niet definitief.

Er komen kleinere gebouwen met verschillende hoogtes en vormen
De nieuwe gebouwen worden minder lang en massaal. Ook komen er woningen en bijvoorbeeld een fietsenberging op de begane grond zodat er vanuit het gebouw zicht is op de omgeving en andersom. De gebouwen krijgen geen blinde gevels. Aan alle kanten van de nieuwe gebouwen komen ramen, deuren en balkons. Je kunt daardoor zien wat er op straat gebeurt.

Bekijk hieronder een impressie van het voorlopige ontwerp

Na participatie met de buurt schuiven de nieuwe gebouwen aan de Henri Dunantstraat op
Bij de vorige bewonersavond hebben we veel opmerkingen en ook zorgen over het plan gehoord. We hebben het plan voor de nieuwbouw daarom aangepast. We schuiven de nieuwbouw op richting de Wheredijk, zodat de balkons niet ter hoogte komen van de tuinen van omwonenden. Ook schuiven we het gebouw nog een stukje op richting Henri Dunantstraat, zo ver als mogelijk. Er is daarbij rekening gehouden met de noodzakelijke breedte van rijbaan, parkeervakken en de trottoirs. Het gaat om 70 centimeter.

Er komt een doorsteek voor alle verkeer van de Gouwzeestraat naar de Henri Dunantstraat
Dit was een voorstel van omwonenden als alternatief voor een doodlopende Gouwzeestraat. Je kunt met de auto straks tussen de nieuwbouw en D' Groene Citer door via de Henri Dunantstraat naar de Dr. Albert Schweitzerlaan rijden. De doorsteek wordt net zo breed als de rest van de Gouwzeestraat.

Het deel van de Gouwzeestraat langs de Henri Dunantflat wordt een groene zone met wandelpaden. Bewoners kunnen meedenken over de invulling. Net als over de groene inrichting rond D’ Groene Citer.

Bewoners kunnen ook meedenken over de uitstraling van de nieuwe gebouwen
Er zijn drie opties met verschillende kleurencombinaties.

Wilt u meedenken en reageren op de plannen?
Dat kan nog tot en met 12 februari aanstaande. Ga naar de projectpagina van de Gouwzeestraat of Henri Dunantstraat. Hier vindt u alle afbeeldingen. Of ga naar het forum op de website van WijWheermolen. U kunt ook binnenlopen in het Infopunt in winkelcentrum Makado of een email sturen naar info@wijwheermolen.nl.

We pakken de hele wijk aan
Samen met de bewoners werken de gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris de komende jaren aan een nieuw Wheermolen-Oost. We renoveren woningen, slopen de lage flats en bouwen nieuwe woningen. Ook pakken we het groen en de straten aan. Zo maken we de wijk samen gezond, gemengd en nóg gezelliger.

Op de plek van de lage flats aan de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat bouwen we meer woningen terug, in totaal 135. Dat zijn er nu 96. Ze zijn geschikt voor diverse doelgroepen. Het zijn twee- en driekamerwoningen voor sociale huur.